Verhullende onthullingen

Over zijn en schijn in het bestuur
Publicatiejaar
2012
Auteur(s)
Jaap van der Spek
Mark van Twist
Martijn van der Steen
Thema's
Politiek en bestuur

Vaak biedt wat zichtbaar is een indruk van wat zich daarachter afspeelt, denk aan het gla- zen kantoorgebouw of het Torentje als decor voor een nieuwsitem. Soms heeft wat zichtbaar is juist tot doel hetgeen zich daarachter bevindt te verbergen of zelfs te verhullen, zoals bij de geblindeerde ramen van de dienstauto, de lamellen in de vergaderkamer. We zien ‘voor- kanten’ die een echo of verbeelding vormen van praktijken of gebeurtenissen die zich aan de ‘achter- kant’ voltrekken.

Gerelateerde publicaties

Figureren in het verhaal van een ander

Over gezagsdragers in beeld 

De voorbeelden van de politiek in ingewikkelde mediaoptredens zijn talrijk. De essentie van ‘mediacratie’ staat in dit essay centraal: de gevolgen van de versmelting die optreedt in de handelingslogica’s van politiek, ambtenarij en media

Thema's
Politiek en bestuur

Niets te zien

De amtelijke voorbereiding van een kabinetswisseling

De ambtelijke voorbereiding van een kabinetswisseling. Hoe vindt de wisseling van kabinet, in feite een wisseling van de macht, plaats? Hoe verloopt het ambtelijke proces dat daarbij hoort, wat doen ambtenaren om de kabinetswissel voor te bereiden en zo goed mogelijk te laten verlopen?

Thema's
Politiek en bestuur

Ogen en oren, handen en tanden

Over de invoering van bestuurscommissies als verlengd lokaal bestuur in Amsterdam

Dit essay gaat het over de invoering van bestuurscommissies als verlengd lokaal bestuur in Amsterdam.