Weten wat er speelt

Perspectieven op de verhouding tussen beleidsmakers en de uitvoeringspraktijk
Publicatiejaar
2017
Auteur(s)
Daphne Bressers
Mark van Twist
Jorgen Schram
Martijn van der Steen
Thema's
Sturen in netwerken

Al decennia lang proberen overheden de verbinding tussen ‘binnen’ en ‘buiten’ te versterken. Door de jaren heen zijn er vele, uiteenlopende initiatieven geweest om beleidsmakers en de uitvoeringspraktijk meer en vooral ook beter te verbinden. Zo organiseren overheden netwerk­bijeenkomsten, rondetafelgesprekken, werkbezoeken, veldstudies en praktijkstages. Aanleiding voor dit essay vormt ‘het proefveld’ dat het ministerie van ocw in de afgelopen jaren heeft verkend als een nieuwe manier om beleid dichter bij de praktijk te brengen. Interessant aan het proefveld is het idee om vanuit het ministerie te verkennen hoe de uitvoerings­praktijk waar het eigen beleid zich op richt, er dagdagelijks uitziet. Dat biedt inzicht. Tegelijkertijd roept het ook allerlei vragen op. Wat zijn bijvoorbeeld de consequenties van ‘het kijken in de praktijk’? Wat zijn de vooronderstellingen daarbij en wat moet het eigenlijk opleveren? En wat bedoelen we precies als we het hebben over ‘de afstand’ tussen ‘binnen’ en ‘buiten’? In dit essay problematiseren wij deze thematiek en geven we conceptuele duiding aan de pogingen van overheden om de ervaren ‘afstand’ te verkleinen.

Gerelateerde publicaties

(N)iets doen is hard werken

Investeren in netwerken

De NSOB heeft in opdracht van de gemeente Bergen op Zoom onderzoek gedaan naar overheidsparticipatie. In lokale netwerken waar de overheid aan anderen ruimte laat en van hen verwacht dat ze verantwoordelijkheid nemen, ligt de uitdaging niet zozeer in het opstarten of uitlokken van initiatief, maar in het vermogen om even niets te doen.

Thema's
Sturen in netwerken

Gestuurde zelfsturing

Decentralisaties en participatie in het sociaal maatschappelijk domein

De participatie van burgers heeft een centrale plaats in de decentralisaties. Er wordt een beroep gedaan op de eigen kracht van mensen die hulp nodig hebben en op de mensen in hun omgeving die hulp kunnen geven. Dit essay gaat over de paradox van gestuurde zelfsturing (participatie komt uit jezelf, maar het moet ook).

Thema's
Sturen in netwerken

Fast-Track Institution Building

The founding of AMS

The Amsterdam Institute for Advanced Metropolitan Solutions (AMS) was officially launched in June 2014. By adopting a multidisciplinary approach, the institute seeks to develop and advance integrated solutions to metropolitan challenges that include and span aspects of various topics, like energy, water, mobility, health, food and waste. This essay reflects on the history and manner in which AMS

Thema's
Sturen in netwerken

Zien, lezen, helpen

Over het bereiken van jongeren buiten beeld

Volgens onderzoek van het CBS (2015) zijn er 65.910 jongeren ‘buiten beeld’ voor de overheid. Het ministerie van SZW wil ‘informele organisaties’ betrekken in haar beleid rondom deze groep jongeren. In dit essay beschrijven wij in opdracht van Team Aanpak Jeugdwerkloosheid van het ministerie van SZW en de dilemma’s en vraagstukken bij deze aanpak.

Thema's
Sturen in netwerken