Weten wat er speelt

Perspectieven op de verhouding tussen beleidsmakers en de uitvoeringspraktijk
Publicatiejaar
2017
Auteur(s)
Daphne Bressers, Mark van Twist, Jorgen Schram, Martijn van der Steen
Thema's
Sturen in netwerken

Al decennia lang proberen overheden de verbinding tussen ‘binnen’ en ‘buiten’ te versterken. Door de jaren heen zijn er vele, uiteenlopende initiatieven geweest om beleidsmakers en de uitvoeringspraktijk meer en vooral ook beter te verbinden. Zo organiseren overheden netwerk­bijeenkomsten, rondetafelgesprekken, werkbezoeken, veldstudies en praktijkstages. Aanleiding voor dit essay vormt ‘het proefveld’ dat het ministerie van ocw in de afgelopen jaren heeft verkend als een nieuwe manier om beleid dichter bij de praktijk te brengen. Interessant aan het proefveld is het idee om vanuit het ministerie te verkennen hoe de uitvoerings­praktijk waar het eigen beleid zich op richt, er dagdagelijks uitziet. Dat biedt inzicht. Tegelijkertijd roept het ook allerlei vragen op. Wat zijn bijvoorbeeld de consequenties van ‘het kijken in de praktijk’? Wat zijn de vooronderstellingen daarbij en wat moet het eigenlijk opleveren? En wat bedoelen we precies als we het hebben over ‘de afstand’ tussen ‘binnen’ en ‘buiten’? In dit essay problematiseren wij deze thematiek en geven we conceptuele duiding aan de pogingen van overheden om de ervaren ‘afstand’ te verkleinen.

Gerelateerde publicaties

(N)iets doen is hard werken

Investeren in netwerken

Publicatiejaar
2014
Auteur(s)
Mark van Twist, Jorgen Schram, Daphne Bressers, Martijn van der Steen
Thema's
Sturen in netwerken

Gestuurde zelfsturing

Decentralisaties en participatie in het sociaal maatschappelijk domein

Publicatiejaar
2015
Auteur(s)
Daphne Bressers, Martijn van der Steen, Mark van Twist
Thema's
Sturen in netwerken

Research proposal: strengthening (the institutional setting of) strategic advice

Publicatiejaar
2015
Auteur(s)
Mark van Twist, Daphne Bressers, Jorren Scherpenisse, Martijn van der Steen, Martin Schulz
Thema's
Strategie en toekomst

Fast-Track Institution Building

The founding of AMS

Publicatiejaar
2015
Auteur(s)
Nancy Chin-A-Fat, Ilsa de Jong, Mark van Twist, Martijn van der Steen, Daphne Bressers, Jorren Scherpenisse
Thema's
Sturen in netwerken

Zien, lezen, helpen

Over het bereiken van jongeren buiten beeld

Publicatiejaar
2016
Auteur(s)
Daphne Bressers, Paul Frissen, Martijn van der Steen
Thema's
Sturen in netwerken