Wethouder in en tussen politiek en netwerk

Voorkant essay 'Wethouder in en tussen politiek en netwerk'.
Omgaan met het politieke
Publicatiejaar
2020
Auteur(s)
Martin Schulz
Marije Huiting
Paul Frissen
Thema's
Politiek en bestuur
Sturen in netwerken

In de verhouding tussen politiek en netwerken nemen wethouders een bijzondere positie in. Wethouders maken deel uit van de politiek (niet alleen in het college, maar ook in debat met de raad), maar wethouders participeren ook in netwerken. De positionering in politiek en in netwerken is bijzonder: de wethouder is een actor die in zowel de politiek als het netwerk tegelijkertijd actief is en daarin zeggenschap heeft. Vandaar dat in dit essay de wethouder centraal wordt gesteld: gepositioneerd in politiek en netwerken en daarmee tegelijkertijd tussen beide, wat de vraag oproept welke unieke mogelijkheden deze positionering biedt en welke dilemma’s daarmee samenhangen.

Centrale vraag in het essay is hoe netwerken kunnen omgaan met het politieke op een manier die ervoor zorgt dat de politiek – de gemeenteraad – ook de idee heeft dat het politieke in het netwerk in goede handen is. Het essay biedt een denkraam voor wethouders om hun verantwoordelijkheid in en tussen politiek en netwerken in te vullen, en gaat in op de gesprekken die de wethouder hiertoe dient te voeren met zowel de politiek (in college en raad) als met actoren in het netwerk over een goede omgang met het politieke.

Gerelateerde publicaties

Beweging bestendigen

Over de dynamica van overheidssturing in het rizoom

Over de dynamica van overheidssturing in het rizoom. Hoe kan je effectief sturen in omstandigheden waarin je niet volledig ‘in control’ bent? Aan de hand van een aantal casussen is gekeken welke strategieën de overheid kan inzetten om te sturen in een vernetwerkte samenleving

Thema's
Sturen in netwerken

Bestuursondersteuning tussen voorhoede en achtervang

Een essay over de compensatie van de onvolkomen organisatie

Een essay over de compensatie van de onvolkomen organisatie. In opdracht van de stichting IKPOB richt dit essay zich op de functie van de bestuursdienst. Bestaat de ideale invulling van de bestuursdienst? En zo ja, hoe ziet die er dan uit?

Thema's
Politiek en bestuur

De koopman als dominee

Sociaal ondernemerschap in het publieke domein

Sociaal ondernemerschap in het publieke domein. Hoe verhouden sociale ondernemers zich tot de overheid en tot elkaar? Is sociaal ondernemerschap een aanvulling op overheidsdienstverlening? Of komt het ervoor in de plaats?

Thema's
Sturen in netwerken

De deltacommissaris 

Een kroniek van de instelling van een regeringscommissaris voor de Nederlandse delta

Een kroniek van de instelling van een regeringscommissaris voor de Nederlandse delta. De regeringscommissie is een bijzondere staatsrechtelijke en institutionele figuur, ingesteld voor een onderwerp dat betrekking heeft op de zeer lange termijn en een potentieel groot gevaar, maar ook omgeven is met onzekerheid en tegenstrijdige beeldvorming.

Thema's
Politiek en bestuur

Amarantis

Het verhaal achter een vertraagde val

In opdracht van de Commissie Onderzoek Financiële Problematiek Amarantis wordt in dit essay gefocust op de public governance rond Amarantis. 

Thema's
Politiek en bestuur