Wie neemt de schuld?

Over de aanpak van problematische schulden in Den Haag
Publicatiejaar
2018
Auteur(s)
Martijn van der Steen
Nancy Chin-A-Fat
Petra Ophoff
Paul Frissen
Thema's
Sturen in netwerken

De gemeente Den Haag heeft de afgelopen jaren in samenwerking met een grote groep maatschappelijke partijen geëxperimenteerd met nieuwe aanpakken voor mensen met problematische schulden. Momenteel werken er 25 landelijke, lokale, private en publieke partijen samen met de gemeente Den Haag om innovatieve oplossingen voor schulden te ontwikkelen. In dit essay kijken we hoe het Schuldenlab070 het organiserend vermogen van de verschillende betrokken partijen heeft gemobiliseerd. Hoe ziet het organiserend vermogen eruit? Welke factoren hebben bijgedragen om gedeelde urgentie te creëren voor de schuldenproblematiek in en rondom Den Haag? Wat zijn bruikbare principes om het organiserend vermogen te doen ontstaan? Daarbij kijken we niet alleen terug, maar blikken we ook vooruit op de volgende stap voor Schuldenlab070. Hoe kan het organiserend vermogen ook op langere termijn worden geborgd?

We benoemen vier sturingsarrangementen, waaruit de partners van Schuldenlab070 kunnen kiezen, van interactieve uitvoering tot bottom-up alliantievorming. Daarbij is duidelijk dat die keuze het meest vruchtbaar en productief is die aan partners vrijheid laat om met verschillende motieven, verschillende aanpakken, verschillende organisatievormen bij te dragen aan de zelfredzaamheid van burgers die worstelen met problematische schulden. Wel is er een gemeenschappelijke behoefte aan ondersteuning van projecten en activiteiten. Daaraan zal iedereen moeten bijdragen. De gemeente heeft volgens de partners een bijzondere en verbindende rol, juist omdat de gemeente het meest wordt geconfronteerd met de samenhang van vraagstukken waarvan problematische schulden er een is. Met ieders bijdrage en deze bijzondere rol van de gemeente kan Schuldenlab070 verder met zijn maatschappelijk belangrijke werk.

Gerelateerde publicaties

Balanceren tussen inkapseling en afstoting

Een essay over de strategische functie bij de Rijksoverheid 

Een essay over de strategische functie bij de Rijksoverheid. De strategische functie van de departementen is vrijwel steeds in beweging. De vraag is wie de ‘strategen’ in dit type organisatie zijn wat voor activiteiten zij verrichten. Hoe verloopt de dagelijkse werkpraktijk en tegen welke strategische dillema’s lopen zij aan?

Thema's
Strategie en toekomst

Verschuivende verwachtingen

Over rolverandering en vormgeven aan strategische professionaliteit

In dit essay wordt verslag gedaan van de rolverandering die zich sinds de start van de vorming van de strategische afdeling heeft voltrokken binnen de bestuursdienst van een grote Nederlandse gemeente.

Thema's
Strategie en toekomst

Strategiseren in de schaduw van de macht

Politiek assistenten van bestuurders als verborgen verbinders

Politiek assistenten van bestuurders als verborgen verbinders. Politiek assistenten zijn een relatief nieuw soort functionaris, die zorg draagt voor de ondersteuning van bestuurders. De politiek assistenten vervullen een functie die niet meer als ‘extraatje’ te benoemen is, maar die inmiddels vitaal is om het systeem in stand te houden..

Thema's
Strategie en toekomst

Toekomstverkenning en organisatieontwikkeling

Ontwerpkeuzes in het scenarioproject RWS 2020

Toekomstverkenning is een veelgebruikt instrument in strategische processen, ook bij overheidsorganisaties. Strategie en toekomst zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De vraag is of en hoe dat goed gebeurt.

Thema's
Strategie en toekomst

Figureren in het verhaal van een ander

Over gezagsdragers in beeld 

De voorbeelden van de politiek in ingewikkelde mediaoptredens zijn talrijk. De essentie van ‘mediacratie’ staat in dit essay centraal: de gevolgen van de versmelting die optreedt in de handelingslogica’s van politiek, ambtenarij en media

Thema's
Politiek en bestuur