Wordt vervolgd!?

Lessen over opzet en werking van het interdepartementale programmadirectoraat-generaal Samenleving en COVID-19 (DGSC-19)
Voorpagina essay: Wordt vervolgd!?
Publicatiejaar
2021
Auteur(s)
Martin Schulz, Myrthe van Delden, Rixt de Jong, Mark van Twist
Thema's
Strategie en toekomst

In dit essay trekken we lessen naar aanleiding van de ervaringen die binnen de Rijksoverheid zijn opgedaan met het eerste échte interdepartementale programma-DG: het programmadirectoraat-generaal Samenleving en COVID-19 (DGSC-19). Dit DG werd opgericht om tegenwicht te bieden aan wat in de Haagse binnenkringen ook wel ‘het witte-jassen-perspectief’ is gaan heten, door verbreding van de waardenafweging, door het schetsen van (middel)lange termijnperspectieven en door de evaluatie en verantwoording vorm te geven.

DGSC-19 is niet een organisatie in de klassieke zin van het woord, maar nadrukkelijk vormgegeven als een netwerk: medewerkers zijn er niet in dienst, maar blijven op de loonlijst van het ministerie dat ze via een ‘om niet’ constructie heeft uitgeleend. Na verloop keren zij ook weer daar naar terug. Bijzonder aan DGSC-19 is ook de poging om bestuurlijke rugdekking en politieke verantwoordelijkheid vorm te geven via zogeheten ‘sponsoring’, om uitdrukking te geven aan het idee dat per thema het politiek en ambtelijk eigenaarschap kan wisselen. In het essay verkennen we hoe deze innovatieve constructie te beschouwen en te beoordelen is. Ook formuleren we negen lessen voor toekomstige experimenten met vergelijkbare constructies op basis van de ervaringen die met het interdepartementale programma-DG zijn opgedaan.

Gerelateerde publicaties

Beweging bestendigen

Over de dynamica van overheidssturing in het rizoom

Publicatiejaar
2011
Auteur(s)
Rik Peeters, Martin Schulz, Mark van Twist, Martijn van der Steen
Thema's
Sturen in netwerken

Bestuursondersteuning tussen voorhoede en achtervang

Een essay over de compensatie van de onvolkomen organisatie

Publicatiejaar
2012
Auteur(s)
Martijn van der Steen, Rik Peeters, Mark van Twist, Martin Schulz
Thema's
Politiek en bestuur

De koopman als dominee

Sociaal ondernemerschap in het publieke domein

Publicatiejaar
2012
Auteur(s)
Martin Schulz, Martijn van der Steen, Mark van Twist
Thema's
Sturen in netwerken

De deltacommissaris 

Een kroniek van de instelling van een regeringscommissaris voor de Nederlandse delta

Publicatiejaar
2013
Auteur(s)
Mark van Twist, Martin Schulz, Martijn van der Steen, Jony Ferket
Thema's
Politiek en bestuur

Amarantis

Het verhaal achter een vertraagde val

Publicatiejaar
2013
Auteur(s)
Nancy Chin-A-Fat, Jorren Scherpenisse, Martijn van der Steen, Mark van Twist, Martin Schulz
Thema's
Politiek en bestuur