Zien, lezen, helpen

Over het bereiken van jongeren buiten beeld
Publicatiejaar
2016
Auteur(s)
Daphne Bressers, Paul Frissen, Martijn van der Steen
Thema's
Sturen in netwerken

Volgens onderzoek van het CBS (2015) zijn er 65.910 jongeren ‘buiten beeld’ voor de overheid. Jongeren ‘buiten beeld’ zijn jongeren die niet naar school gaan, niet werken en geen uitkering ontvangen. Omdat ze niet ingeschreven staan als werkzoekend, is het voor gemeenten moeilijk om ze te bereiken. ‘Informele organisaties’ hebben vaak veel meer contact met deze jongeren. Het ministerie van SZW wilt deze ‘informele organisaties’ betrekken in haar beleid rondom deze groep jongeren. Dergelijke organisaties bevinden zich buiten het bereik van de overheid, het zijn maatschappelijke initiatieven, maar spelen wel een belangrijke rol in het contact met de jongeren. Kunnen overheidsorganisaties – Rijk of gemeenten – van die kennis gebruik maken en hoe werkt dat? Kunnen zij informele organisaties ‘inzetten’ in formeel beleid? In dit essay beschrijven wij in opdracht van Team Aanpak Jeugdwerkloosheid van het ministerie van SZW de dilemma’s en vraagstukken bij deze aanpak.

Gerelateerde publicaties

(N)iets doen is hard werken

Investeren in netwerken

Publicatiejaar
2014
Auteur(s)
Mark van Twist, Jorgen Schram, Daphne Bressers, Martijn van der Steen
Thema's
Sturen in netwerken

Gestuurde zelfsturing

Decentralisaties en participatie in het sociaal maatschappelijk domein

Publicatiejaar
2015
Auteur(s)
Daphne Bressers, Martijn van der Steen, Mark van Twist
Thema's
Sturen in netwerken

Research proposal: strengthening (the institutional setting of) strategic advice

Publicatiejaar
2015
Auteur(s)
Mark van Twist, Daphne Bressers, Jorren Scherpenisse, Martijn van der Steen, Martin Schulz
Thema's
Strategie en toekomst

Fast-Track Institution Building

The founding of AMS

Publicatiejaar
2015
Auteur(s)
Nancy Chin-A-Fat, Ilsa de Jong, Mark van Twist, Martijn van der Steen, Daphne Bressers, Jorren Scherpenisse
Thema's
Sturen in netwerken

Weten wat er speelt

Perspectieven op de verhouding tussen beleidsmakers en de uitvoeringspraktijk

Publicatiejaar
2017
Auteur(s)
Daphne Bressers, Mark van Twist, Jorgen Schram, Martijn van der Steen
Thema's
Sturen in netwerken