Zien, lezen, helpen

Over het bereiken van jongeren buiten beeld
Publicatiejaar
2016
Auteur(s)
Daphne Bressers
Paul Frissen
Martijn van der Steen
Thema's
Sturen in netwerken

Volgens onderzoek van het CBS (2015) zijn er 65.910 jongeren ‘buiten beeld’ voor de overheid. Jongeren ‘buiten beeld’ zijn jongeren die niet naar school gaan, niet werken en geen uitkering ontvangen. Omdat ze niet ingeschreven staan als werkzoekend, is het voor gemeenten moeilijk om ze te bereiken. ‘Informele organisaties’ hebben vaak veel meer contact met deze jongeren. Het ministerie van SZW wilt deze ‘informele organisaties’ betrekken in haar beleid rondom deze groep jongeren. Dergelijke organisaties bevinden zich buiten het bereik van de overheid, het zijn maatschappelijke initiatieven, maar spelen wel een belangrijke rol in het contact met de jongeren. Kunnen overheidsorganisaties – Rijk of gemeenten – van die kennis gebruik maken en hoe werkt dat? Kunnen zij informele organisaties ‘inzetten’ in formeel beleid? In dit essay beschrijven wij in opdracht van Team Aanpak Jeugdwerkloosheid van het ministerie van SZW de dilemma’s en vraagstukken bij deze aanpak.

Gerelateerde publicaties

(N)iets doen is hard werken

Investeren in netwerken

De NSOB heeft in opdracht van de gemeente Bergen op Zoom onderzoek gedaan naar overheidsparticipatie. In lokale netwerken waar de overheid aan anderen ruimte laat en van hen verwacht dat ze verantwoordelijkheid nemen, ligt de uitdaging niet zozeer in het opstarten of uitlokken van initiatief, maar in het vermogen om even niets te doen.

Thema's
Sturen in netwerken

Gestuurde zelfsturing

Decentralisaties en participatie in het sociaal maatschappelijk domein

De participatie van burgers heeft een centrale plaats in de decentralisaties. Er wordt een beroep gedaan op de eigen kracht van mensen die hulp nodig hebben en op de mensen in hun omgeving die hulp kunnen geven. Dit essay gaat over de paradox van gestuurde zelfsturing (participatie komt uit jezelf, maar het moet ook).

Thema's
Sturen in netwerken

Fast-Track Institution Building

The founding of AMS

The Amsterdam Institute for Advanced Metropolitan Solutions (AMS) was officially launched in June 2014. By adopting a multidisciplinary approach, the institute seeks to develop and advance integrated solutions to metropolitan challenges that include and span aspects of various topics, like energy, water, mobility, health, food and waste. This essay reflects on the history and manner in which AMS

Thema's
Sturen in netwerken

Weten wat er speelt

Perspectieven op de verhouding tussen beleidsmakers en de uitvoeringspraktijk

Aanleiding voor dit essay vormt ‘het proefveld’ dat het ministerie van ocw in de afgelopen jaren heeft verkend als een nieuwe manier om beleid dichter bij de praktijk te brengen.

Thema's
Sturen in netwerken