Serious Game Omgaan met Signalen

De NSOB heeft een serious game ontwikkeld met het doel om ambtenaren en andere professionals werkzaam in het openbaar bestuur inzicht te geven in wat er komt kijken bij het omgaan met signalen in de context van beleid.

Als professional in het openbaar bestuur kom je voortdurend in aanraking met allerlei signalen rondom de opgaves waaraan je werkt. Er doet zich bijvoorbeeld een risico voor of er dient zich juist een mooie kans aan, maar vaak genoeg weet je eigenlijk helemaal niet wat het signaal precies betekent. Tekenen, indicaties, vermoedens, gevoelens en vroege waarschuwingen van iets mogelijks relevants, zijn op het moment dat zij zich voordoen namelijk vaak lastig te herkennen. Pas later of zelfs achteraf blijkt welke betekenis deze hebben en volgt het inzicht dat het zinvol was geweest om eerder in actie te komen. Maar achteraf is te laat. Hoe anticipeer je eerder en beter op mogelijk relevante signalen en hoe zorg je ervoor dat je in de wirwar aan informatie een doordachte signaleringsstrategie kiest?

Omgaan met signalen

 

In het spel van de door de NSOB ontwikkelde serious game kruipen deelnemers in de huid van verschillende stakeholders uit het openbaar bestuur en gaan aan de slag met allerlei dynamieken die zich voordoen rondom de maatschappelijke opgave waaraan ze werken. Welke strategie kies je? Kom je direct in actie of wacht je juist geduldig af om te zien hoe iets zich verder ontwikkelt? En welke acties onderneem je daarbij? Doel van het spel is om je bewuster te maken van het eigen handelen, keuzes en beslissingen bij besluitvorming rond ingewikkelde maatschappelijke opgaven en de rol die signalen daarin kunnen spelen.

Na afloop reflecteren we uitgebreid op de manier waarop deelnemers de opgave hebben aangepakt en delen we inzichten uit ons essay Omgaan met signalen. Na deelname hebben deelnemers inzichten vergaard die hen in staat stellen nieuwe handelingsopties in hun eigen werkpraktijk in te brengen en die hun signalerend vermogen daarmee versterken. 

De serious game neemt een dagdeel (ca. 4 uur) in beslag. Het spel zelf duurt 2,5 uur; de resterende tijd besteden we aan de nabespreking met reflectie onder leiding van een ervaren NSOB-onderzoeker. Voor meer informatie over de Serious Game Omgaan met Signalen kunt u contact opnemen met Myrthe van Delden (delden@nsob.nl).