nlen

Feestelijke afsluiting IML.029

Donderdag 22 juni 2017 vond de Slotbijeenkomst van de 29e uitvoering van de Interdepartementale Management Leergang (IML.029) plaats in Perscentrum Nieuwspoort te Den Haag. Tijdens deze slotmiddag presenteerden de vier leergroepen hun eindrapport, het resultaat van de opleiding die in april 2015 van start ging.

Na de presentaties vond er met iedere leergroep een discussie plaats met het panel. Het panel bestond uit:
– Mevrouw mr.drs. Annet Bertram, Gemeentesecretaris Gemeente Den Haag, tevens SG Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH), voorzitter panel
– De heer dr. Bernard ter Haar, DG Sociale Zekerheid en Integratie bij het Ministerie van SZW
– De heer prof.dr. Romke van der Veen, Hoogleraar Sociologie van arbeid en organisatie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam

Mevrouw Annet Bertram reikte, als voorzitter van het panel, symbolisch het eerste certificaat uit aan een van de leden van de winnende leergroep.

De NSOB feliciteert de deelnemers van IML.029 met het afronden van de opleiding en het behalen van hun certificaat:

Henrick Bos – Ministerie van Defensie
Liesbeth Bos – Ministerie van SZW
Peter Daniels – Ministerie van BZK
Japke Geertsma – ICTU
Shirley Gerritsen – Ministerie van V&J / IND
Hasan Göleli – Ministerie van V&J
Jeroen Heres – Ministerie van V&J
Erwin Hoogland – Ministerie van Defensie
Christel Jansen – Ministerie van BZ
Erik Klaver – Ministerie van V&J
Josien Kuiper – Ministerie van BZK
Remco Laverman – Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Jos Oosterkamp – Ministerie van OCW / DUO
Ron Peddemors – Rijkswaterstaat
Saskia Rijghard – Ministerie van OCW
Karen de Ruijter – Ministerie van I&M
Linda-Rose Santhagens – Ministerie van I&M / Rijkswaterstaat
Franc van der Steen – Ministerie van I&M
Ardi Stoios-Braken – Ministerie van BZ
Rolf Valenteijn – Ministerie van BZK
Thérèse van der Velden – Onderzoeksraad voor Veiligheid
Henk Verduin – CBS
Anne-Marie Willemsen – Ministerie van VWS
Annemiek Wortman – Ministerie van SZW

Leeratelier Strategie 2016-2017 afgerond

Met de slotbijeenkomst op dinsdag 27 juni 2017 is de... Read more

Leeratelier Toezicht en Naleving – 13de editie – afgerond

Op donderdag 8 juni 2017 vond de slotbijeenkomst plaats van... Read more

Slotbijeenkomst Metropool XIV

Op donderdag 1 juni vond de slotbijeenkomst plaats van de... Read more
Meer informatie
Share

De NSOB biedt hoogwaardige, uitdagende en innovatieve opleidingen, leerateliers en masterclasses, waarin altijd een brug wordt geslagen tussen theorie en praktijk.

think tank

De kennisfunctie van de NSOB komt naar voren in haar rol als denktank. De denktank van de NSOB verzorgt praktijkgericht én wetenschappelijk ingebed onderzoek.