Aanmeldingsformulier Leergang Strategisch Adviseren

Bent u geïnteresseerd in deelname, neem dan contact op met uw leidinggevende.  Haar of zijn akkoord is een voorwaarde voor deelname. Geïnteresseerden worden gevraagd een motivatiebrief op te stellen (helemaal onder aan de aanmeldpagina) waarin zij uiteenzetten waarom zij aan dit programma willen deelnemen en wat hun eerdere ervaring is met strategisch adviseren. Mede op basis van de motivatiebrief vindt de selectie plaats wie er daadwerkelijk mogen deelnemen aan de leergang.   U hoort uiterlijk 27 maart of u deel kunt nemen.