nlen

IML.030 afgerond

IML 30 feestelijke afgesloten

Op donderdag 12 april jl. vond de Slotbijeenkomst van de 30e uitvoering van de Interdepartementale Management Leergang (IML.030) plaats in Perscentrum Nieuwspoort te Den Haag. Tijdens deze slotmiddag presenteerden de vier leergroepen hun eindrapport, het resultaat van de opleiding die in januari 2017 van start ging.

Na de presentaties vond er met iedere leergroep een discussie plaats met het panel. Het panel bestond uit:

  • Mevrouw drs. M.J. (Marjan) Hammersma, Secretaris-generaal van het Ministerie van OCW
  • De heer prof.mr.dr. E.R. (Erwin) Muller, vicevoorzitter Onderzoeksraad voor veiligheid, tevens hoogleraar Universiteit Leiden
  • De heer drs. M.A. (Maarten) Ruys MBA, o.a. oud SG van het Ministerie van SZW (voorzitter panel)
  • De heer dr. J.M. (Martin) Schulz, co-decaan en adjunct-directeur Denktank bij de NSOB

De heer Maarten Ruys reikte, als voorzitter van het panel, symbolisch het eerste certificaat uit aan een van de leden van de leergroep die het winnende eindrapport schreven en presenteerden. Het winnende rapport is getiteld Kop uit het zand en poten in het veen! Systeemverantwoordelijkheid bij het vraagstuk van de Nederlandse bodemdaling in veenweidegebied.

De NSOB feliciteert de deelnemers van IML.030 van harte met het afronden van de opleiding en het behalen van hun certificaat.

Niels Achterberg Ministerie van SZW
Floor Boselie Ministerie van OCW
Hilde Bos-Ollermann CTIVD
Bertil van Geel Koninklijke Luchtmacht
Michiel Geschiere Ministerie van VWS
Roderick Gielis RIVM
Erwin van Gorkum Ministerie van BZK
Susan Janssen RIVM
Janneke Kouwenhoven Ministerie van J&V
Stefan Lureman Ministerie van J&V
Martein Maas Ministerie van BZ
Mariska Meijer Ministerie van OCW
Katja Peeters Ministerie van J&V
Rob Schepens Ministerie van J&V
Magdaleen de Schepper Gemeente Den Haag
Daniëlle Schiet Ministerie van SZW
Joost van Slobbe Inspectie SZW
Anja van Smorenburg ICTU
Ingrid Vanhecke Ministerie van SZW
Lonneke van Vooren Ministerie van OCW
Lars Walrave Ministerie van J&V
Jantina Walraven Ministerie van OCW
Remko ter Weijden Ministerie van BZK

 

Aankondiging “the State of Science” woensdag 15 mei Utrecht

In een nieuwe serie bijeenkomsten – “The State of Science”...lees meer

De nieuwsbrief is uit!

Nieuwsbrief nr. 02 | April 2019...lees meer

Afscheid decaan Metropool prof.dr. Arthur Ringeling

Op donderdag 28 maart jl. vond de bijeenkomst ‘Politiek en...lees meer
Meer informatie
deel

De NSOB biedt hoogwaardige, uitdagende en innovatieve opleidingen, leerateliers en masterclasses, waarin altijd een brug wordt geslagen tussen theorie en praktijk.

denktank

De kennisfunctie van de NSOB komt naar voren in haar rol als denktank. De denktank van de NSOB verzorgt praktijkgericht én wetenschappelijk ingebed onderzoek.