nlen

IML 31 feestelijk afgesloten

Op donderdag 7 februari jl. vond de Slotbijeenkomst van de 31e uitvoering van de Interdepartementale Management Leergang (IML.031) plaats in Perscentrum Nieuwspoort te Den Haag. Tijdens deze slotmiddag presenteerden de vier leergroepen hun eindrapport, het resultaat van de opleiding die in oktober 2017 van start ging.

Na de presentaties vond er met iedere leergroep een discussie plaats met het panel. Het panel bestond uit:

  • De heer drs. W.J. (Wim) Kuijken, (tot 1-1-2019) Deltacommissaris, Ministerie van I&W
  • Mevrouw ir. A. (Annemieke) Nijhof, Tauw Groep, Advies- & Ingenieursbureau (voorheen o.a. DG Water, Ministerie van V&W)
  • De heer prof.dr. U. (Uri) Rosenthal, o.a. voorzitter van Adviesraad voor Wetenschap, Technologie en Innovatie (AWTI) (voorheen o.a. minister van BZ in kabinet-Rutte I) voorzitter panel
  • De heer drs. J. (Jorren) Scherpenisse, Onderzoeker en opleidingsmanager bij de NSOB

De heer Uri Rosenthal reikte, als voorzitter van het panel, symbolisch het eerste certificaat uit aan een van de leden van de winnende leergroep.

De NSOB feliciteert de deelnemers van IML.031 van harte met het afronden van de opleiding en het behalen van hun certificaat.

Staat en Taboe krijgt 4 sterren in NRC

'Staat en taboe, een boek dat prikkelt, pleit en provoceert,...lees meer

MPA voorlichtingsbijeenkomst

Dinsdag 9 april vindt van 15.30 uur tot 17.30 uur een voorlichtingsbijeenkomst plaats voor de leergang ‘Master of Public Administration’. Locatie is het pand van de NSOB, Lange Voorhout 17 in Den Haag. De nieuwe leergang start dinsdag 26 november 2019. Aanmelding voor de voorlichtingsmiddag op 9 april 2019 kan bij Linda Frauenfelder, projectmanager MPA, telefoon 070 – 3024940, of info@nsob.nl. Mocht deze datum u niet schikken dan kan altijd apart een afspraak worden gemaakt met de directeur van de NSOB.

Start MPA 2019-2021

Dinsdag 26 november 2019 start de MPA 2019-2021. Meer informatie over de MPA vindt u hier.
Meer informatie
deel

De NSOB biedt hoogwaardige, uitdagende en innovatieve opleidingen, leerateliers en masterclasses, waarin altijd een brug wordt geslagen tussen theorie en praktijk.

denktank

De kennisfunctie van de NSOB komt naar voren in haar rol als denktank. De denktank van de NSOB verzorgt praktijkgericht én wetenschappelijk ingebed onderzoek.