nlen

Nieuw essay: Regie voeren?

In dit nieuwe essay bestuderen we hoe de rol van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport samenwerkingsverbanden met partijen uit het zorgveld uitpakt. Vraag daarbij is hoe het ministerie in de praktijk balanceert tussen de rol van regievoerder en van partner in de samenwerking. Concreet bestudeerden we vier beleidsprogramma’s waarin het ministerie de afgelopen vijftien jaar partnerships is aangegaan met zorgaanbieders en andere partijen: Sneller beterIn voor zorg!Experiment Regelarme Instellingen en Waardigheid en trots. Het essay is hier te vinden.

Nieuw essay: Opgavegericht evalueren

Regelmatig komen er vraagstukken voorbij die vanwege hun structuur, kenmerken...lees meer

Blog Paul Frissen voor RVS: Over transparantieverlangen en transparantiedrang

De RVS onderzoekt in het adviestraject ‘Anders verantwoorden’ hoe verantwoording...lees meer

Nieuw OECD paper: Dilemmas of central governance and distributed autonomy in education

Voor een internationale bijeenkomst bij het ministerie van OCW, schreven we...lees meer
Meer informatie
deel

De NSOB biedt hoogwaardige, uitdagende en innovatieve opleidingen, leerateliers en masterclasses, waarin altijd een brug wordt geslagen tussen theorie en praktijk.

denktank

De kennisfunctie van de NSOB komt naar voren in haar rol als denktank. De denktank van de NSOB verzorgt praktijkgericht én wetenschappelijk ingebed onderzoek.