nlen

Nieuw essay: Regie voeren?

In dit nieuwe essay bestuderen we hoe de rol van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport samenwerkingsverbanden met partijen uit het zorgveld uitpakt. Vraag daarbij is hoe het ministerie in de praktijk balanceert tussen de rol van regievoerder en van partner in de samenwerking. Concreet bestudeerden we vier beleidsprogramma’s waarin het ministerie de afgelopen vijftien jaar partnerships is aangegaan met zorgaanbieders en andere partijen: Sneller beterIn voor zorg!Experiment Regelarme Instellingen en Waardigheid en trots. Het essay is hier te vinden.

Nieuw rapport: Participeren in partnerships

In het rapport analyseren we partnerships tussen het ministerie van... lees meer

Leeratelier Strategie afgerond

Met de slotbijeenkomst op dinsdag 26 juni 2018 is de... lees meer

summer course ‘Inclusief Leiderschap’

‘De zomervakantie is altijd een goed moment voor reflectie en... lees meer
Meer informatie
deel

De NSOB biedt hoogwaardige, uitdagende en innovatieve opleidingen, leerateliers en masterclasses, waarin altijd een brug wordt geslagen tussen theorie en praktijk.

denktank

De kennisfunctie van de NSOB komt naar voren in haar rol als denktank. De denktank van de NSOB verzorgt praktijkgericht én wetenschappelijk ingebed onderzoek.