nlen

Nieuw essay: Regie voeren?

In dit nieuwe essay bestuderen we hoe de rol van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport samenwerkingsverbanden met partijen uit het zorgveld uitpakt. Vraag daarbij is hoe het ministerie in de praktijk balanceert tussen de rol van regievoerder en van partner in de samenwerking. Concreet bestudeerden we vier beleidsprogramma’s waarin het ministerie de afgelopen vijftien jaar partnerships is aangegaan met zorgaanbieders en andere partijen: Sneller beterIn voor zorg!Experiment Regelarme Instellingen en Waardigheid en trots. Het essay is hier te vinden.

De nieuwsbrief is uit!

Oratie prof. dr. Caspar van den Berg – nieuwe decaan Metropool

In de oratie ‘Van zuilen naar bubbels: globalisering en kloof...lees meer

Winter course – Ambtelijk Vakmanschap

Donderdag 17 en vrijdag 18 januari 2019 organiseert de NSOB...lees meer
Meer informatie
deel

De NSOB biedt hoogwaardige, uitdagende en innovatieve opleidingen, leerateliers en masterclasses, waarin altijd een brug wordt geslagen tussen theorie en praktijk.

denktank

De kennisfunctie van de NSOB komt naar voren in haar rol als denktank. De denktank van de NSOB verzorgt praktijkgericht én wetenschappelijk ingebed onderzoek.