nlen

Interdepartementale Management Leergang (IML)

Op initiatief van de departementen en in opdracht van de minister van Binnenlandse Zaken hebben de Nederlandse School voor Openbaar bestuur en Berenschot in 1996 de Interdepartementale Management Leergang (IML) ontwikkeld.

De IML voorziet in de behoefte aan verdieping en reflectie voor hogere ambtenaren binnen de rijksdienst.

In de IML staat de vraag centraal hoe je als manager inhoud met proces kunt verbinden in een beleidscontext. De rol van inhoudelijk adviseur, die van procesontwerper en organisator spelen afwisselend een rol. De vraag ‘hoe verkrijg ik invloed en hoe hou ik invloed’ zal op de achtergrond steeds meespelen, evenals de contexteigenschappen van ‘chaos en ambiguïteit’ die adaptief leiderschap noodzakelijk maken. Ook de vaardigheden van ‘doelformulering, besluitvorming en uitvoering’ zijn frequente referentiepunten.

De volgende uitvoering van de IML (IML.033) gaat van start in september 2019.

Vanwege het grote aantal aanmeldingen voor deze uitvoering adviseren wij u contact op te nemen met projectmanager Marije Plooij (plooij(at) nsob.nl) over de beschikbaarheid van deelnameplaatsen.

LET OP: Aanmelding voor de IML verloopt via het eigen departement. De MD- of opleidingsfunctionarissen schrijven de deelnemers, die eerst binnen het eigen departement zijn geselecteerd, in bij de NSOB. Voorafgaand aan de introductiedag van de opleiding heeft iedere deelnemer een intakegesprek van één dagdeel bij Berenschot.

De kruisbestuiving tussen theorie en praktijk en tussen beleid en uitvoering, het hoogwaardige curriculum en de inzet van topwetenschappers en –practitioners maken de IML tot een opleiding die geen enkele leidinggevende in de Rijksdienst mag missen.

Prof.dr. Paul Frissen | Bestuursvoorzitter en Decaan Interdepartementale Management Leergang (IML)
brochure aanvragenAanmelden

Details

Voor wieManagers in de schalen 14 en 15 van de departementen, incl. uitvoeringsorganisaties
Duur15 maanden
Studiebelasting640 uur
Startdatum3 september 2019
InschrijfdeadlineVanwege het grote aantal aanmeldingen voor deze uitvoering adviseren wij u contact op te nemen met Marije Plooij (projectmanager) over de beschikbaarheid van deelnameplaatsen.
Deelnamekosten€ 19.850,--, BTW vrij (inclusief opleidingsgeld, literatuur- en verblijfskosten)
Decaan

Prof.dr. P. (Paul) Frissen (NSOB)
Drs. L. (Ludy) Geut (co-decaan, Berenschot)

projectmanager

drs. M. (Marije) Plooij-van Ruiten
070 – 3024921
plooij(at)nsob.nl

deel
  • Directeur-generaal BZK
  • Directeur Ministerie van SZW
  • Bestuurder European Centre for Disease Prevention and Control
  • Directeur Ministerie van Economische Zaken
  • Raadsadviseur Ministerie van Veiligheid & Justitie