nlen

Interdepartementale Management Leergang (IML)

Op initiatief van de departementen en in opdracht van de minister van Binnenlandse Zaken hebben de Nederlandse School voor Openbaar bestuur en Berenschot in 1996 de Interdepartementale Management Leergang (IML) ontwikkeld.

De IML voorziet in de behoefte aan verdieping en reflectie voor hogere ambtenaren binnen de rijksdienst.

In de IML staat de vraag centraal hoe je als manager inhoud met proces kunt verbinden in een beleidscontext. De rol van inhoudelijk adviseur, die van procesontwerper en organisator spelen afwisselend een rol. De vraag ‘hoe verkrijg ik invloed en hoe hou ik invloed’ zal op de achtergrond steeds meespelen, evenals de contexteigenschappen van ‘chaos en ambiguïteit’ die adaptief leiderschap noodzakelijk maken. Ook de vaardigheden van ‘doelformulering, besluitvorming en uitvoering’ zijn frequente referentiepunten.

De volgende uitvoering van de IML (IML.033) gaat van start in september 2019.
Voor deze uitvoering is het maximum aantal deelnemers bereikt.

We zijn voornemens de daaropvolgende uitvoering van de IML (IML.034) van start te laten gaan in september 2020.

LET OP: Aanmelding voor de IML verloopt via het eigen departement. De MD- of opleidingsfunctionarissen schrijven de deelnemers, die eerst binnen het eigen departement zijn geselecteerd, in bij de NSOB. Voorafgaand aan de introductiedag van de opleiding heeft iedere deelnemer een intakegesprek van één dagdeel bij Berenschot.

Dankzij de Interdepartementale Management Leergang (IML) stapte ik uit mijn comfortzone en heb ik kunnen toegroeien naar een authentieke stijl. Dat heeft de effectiviteit van mijn handelen vergroot.

Charlotte Grezel, Programmadirecteur executie Openbaar Ministerie | Alumnus
brochure aanvragenAanmelden

Details

Voor wieManagers in de schalen 14 en 15 van de departementen, incl. uitvoeringsorganisaties
Duur15 maanden
Studiebelasting640 uur
Startdatum3 september 2019
InschrijfdeadlineIML.033: aanmelden niet meer mogelijk (deelnemersgroep is vol)
IML.034: voorgenomen start in 2020. Deadline aanmelden (o.v.b.) 1 mei 2020.
Deelnamekosten€ 19.850,--, BTW vrij (inclusief opleidingsgeld, literatuur- en verblijfskosten)
Decaan

Prof.dr. P. (Paul) Frissen (NSOB)
Drs. L. (Ludy) Geut (co-decaan, Berenschot)

projectmanager

drs. M. (Marije) Plooij-van Ruiten
070 – 3024921
plooij(at)nsob.nl

deel
  • Directeur-generaal BZK
  • Directeur Ministerie van SZW
  • Bestuurder European Centre for Disease Prevention and Control
  • Directeur Ministerie van Economische Zaken
  • Raadsadviseur Ministerie van Veiligheid & Justitie