nlen

Kenniswerkplaats Vrijmoedig Vernieuwen

Goed bestuur, liefdevolle zorg, onderwijs van goede kwaliteit, een fijne buurt: het is er nooit zomaar vanzelf, maar het ontstaat ook zelden zoals vooraf gepland. Als het zo simpel was kon iedereen het ‘optekenen’ en ‘uitrollen’.

Mooi werk is het product van een veelheid van processen, relaties en betekenissen waarin mensen weliswaar een hoofdrol spelen, maar niemand zomaar de controle heeft. Het verlangt bijdragen dwars door de lagen van onze organisaties heen, en ook voorbij hun muren – door mensen die complexiteit opzoeken zonder zichzelf er meteen in te verliezen. Dat lukt door onbegrensd denken, maar ook door juist te handelen op de grens van wat mogelijk is op een zeker moment en een bepaalde plek.

Zulke mensen zijn te vinden op het niveau van management of bestuur, maar net zo goed in stafafdelingen, op de werkvloer of bij partners buiten de organisatie. Dat is maar goed ook, omdat het heil niet enkel van boven komt of van beneden, of enkel van binnenuit kan komen. Velen van hen noemen zichzelf overigens niet veranderaar of vernieuwer, maar ‘gewoon’ verpleger, stadsmarinier, beleidsmedewerker, toezichthouder, lector, pastoor, etc.

Wie verantwoordelijkheid pakt voor vernieuwing heeft er in onze ogen zeker twee vakken bij: werken met betekenis en scheppen van beweging. Beiden zijn in onze ogen onmisbaar voor vernieuwers. Middels een coproductie onder leiding van Hans Vermaak en Mark van Twist zullen essenties van beide vakgebieden in de leergang toegankelijk worden en verken je de toepassing ervan in eigen omgeving.

De Kenniswerkplaats Vrijmoedig vernieuwen is geschikt voor mensen die vrijmoedig willen staan tegenover vernieuwing; mensen die nu al met enig succes werken aan vraagstukken in hun eigen omgeving en die hard willen leren om dat nog effectiever te doen.

De eerste editie is reeds van start gegaan.

Met de kenniswerkplaats ontwikkel je je niet alleen als vernieuwer, maar je werkt tevens concreet aan de realisatie van veranderingen in de eigen praktijk

Prof.dr. Mark van Twist | decaan & bestuurder
brochure aanvragenAanmelden

Details

Voor wieVoor mensen die werken aan vernieuwing rond maatschappelijke organisaties
Duur10 maanden
Studiebelasting16 dagen
StartdatumNajaar 2020 (onder voorbehoud)
Deelnamekosten€ 5.900,--
Decaan

dr. H. (Hans) Vermaak
prof.dr. M.J.W. (Mark) van Twist

Opleidingsmanager

I. (Ilsa) de Jong Msc,
jong(at)nsob.nl
070 – 3024915

projectmanager

T.A.M. (Tilly) Fortanier – Broersen
fortanier(at)nsob.nl
070 – 3024920

deel