nlen

Strategisch Leiderschap in het Publiek Domein

In september 2019 zal de NSOB voor de vijfde keer starten met een opleiding gericht op directeuren in het openbaar bestuur en publiek domein. Tijdens een inspirerend en intensief leertraject gaan directeuren de confrontatie aan met cruciale ontwikkelingen binnen én rondom het publiek domein. Zij leren hoe zij en en hun organisatie(s) in complexe beleids-, uitvoerings- en toezicht netwerken waarde kunnen toevoegen. Deelnemers worden geprikkeld om de consequenties van de opgedane inzichten te koppelen aan de ontwikkeling van hun eigen leiderschap: naar buiten (in- en externe stakeholders en partners), naar boven (politieke opdrachtgevers en controleurs) en naar beneden (de eigen managers en professionals).

Door het gehele programma loopt daarnaast ook een persoonlijk ontwikkeltraject. Hierin vergaren deelnemers verder inzicht in wat hen drijft, wat hun ambities zijn en welke ervaringen zij kunnen benutten om zich verder te ontwikkelen. Vooral belangrijk is dat deelnemers gedurende het programma greep krijgen op de relatie tussen persoon en leiderschapsopgaves: juist bij strategisch leiderschap is het van belang dat deelnemers hun eigen opvattingen en overtuigingen in én op het spel leren te zetten.

Wij nodigen directeuren van harte uit om deel te nemen. Vorm volgt in dit programma de inhoud: uw inbreng, uw ervaringen en uw vermogen om in een intercollegiale en collaboratieve leersetting te groeien, vormen de ankerpunten voor de opbouw en vormgeving van het programma. Mocht u interesse hebben, kijk dan voor meer informatie in onze brochure of neem contact op met opleidingsmanager Eline van Schaik.

Wat mij bijzonder aansprak was de verbinding tussen theorie en praktijk, tussen organisatie- en institutionele ontwikkeling en de (benodigde) eigen persoonlijke ontwikkeling van de strategisch leidinggevende op directeursniveau binnen de overheid.

BGen drs. Pieter Simpelaar EMPM - Commandant Landelijk Tactisch Commando KMar | Alumnus
brochure aanvragenAanmelden

Details

Voor wieDirecteuren
Duur10 maanden
Studiebelasting22 dagen (excl voorbereiding)
Startdatumseptember 2019
Inschrijfdeadline1 juli 2019
Deelnamekosten€17.900,--, BTW vrij
Decaan

prof. dr. M. (Martijn) van der Steen
& dr. M. (Myrte) Ferwerda

Opleidingsmanager

Eline van Schaik
schaik(at)nsob.nl
070 3024916

projectmanager

Saskia Wiersma
wiersma(at)nsob.nl
0703024926

deel
  • Directeur bedrijfsvoering Openbaar Ministerie
  • Gemeentesecretaris
  • Directeur strategie Provincie
  • Directeur OCW
  • Directeur SZW
  • Hfd Centrum RIVM
  • Distr. commandant Koninklijke Marechaussee
  • Directeur IND