nlen

Summer course Integriteit in het Openbaar Bestuur

Steeds opnieuw zijn er weer redenen om na te denken over integriteit in het Nederlandse openbaar bestuur. Dit geldt zowel voor de landelijke politiek als voor lokale overheden. Belangenverstrengeling, bevoordeling, omkoping, zelfverrijking, laakbaar gedrag binnen en buiten de politieke arena, maar ook zwaardere integriteitskwesties zoals corruptie of witwassen; het is aan de orde van de dag en de journalistiek zit er bovenop. 

De vraag rijst hoe we over integriteit kunnen of moeten nadenken op een manier die verder rijkt dan het eendimensionale zoeken en offeren van zondebokken, ‘graaiers’ en opportunisten. In de alledaagse bestuurlijke praktijk blijkt integriteit vooral een moerassige aangelegenheid die wordt gekenmerkt door spanningen, dilemma’s, paradoxen en ambiguïteiten. Heel vaak geldt: niets is zonder zijn tegendeel goed. Dat roept de vraag op of je misschien toch ‘een beetje integer’ kunt zijn.

In de tweedaagse Summercourse ‘Integriteit in het Openbaar Bestuur’ staan spanningen en dilemma’s rondom integriteit centraal. Door middel van theoretische reflectie van en met docenten, bijdrages van experts en practitioners en onderling gesprek over zelf doorleefde integriteitsvraagstukken, leren de deelnemers integriteitskwesties te (h)erkennen en te hanteren. U krijgt inzicht in de complexiteit en ambiguïteit van ethisch handelen; we werken aan het ontwikkelen van uw antenne voor integriteitskwesties, leert om te reflecteren op uw eigen integriteitsvraagstukken en krijgt praktische handvatten mee. Met o.a. Gjalt de Graaf, Alex Brenninkmeijer, Maarten de Jong, Marja van der Werf en Paul Frissen.

Meld u aan of neem contact op met Henk den Uijl, docent en opleidingsmanager bij de NSOB. 

brochure aanvragenAanmelden

Details

Voor wieAmbtenaren en leidinggevenden die te maken hebben met integriteitsvraagstukken
Duur2 dagen
Studiebelasting2 dagen
Startdatum29 en 30 augustus
Inschrijfdeadline15 augustus 2019
Deelnamekosten€ 950,--, BTW vrij
Opleidingsmanager

H. (Henk) den Uijl MA
uijl(at)nsob.nl 
070-3024938

projectmanager

T.A.M. (Tilly) Fortanier – Broersen
fortanier(at)nsob.nl
070 – 3024 920

deel