Docenten

De NSOB beschikt over een rijk netwerk aan topdocenten en –practitioners.

prof.dr. C.F. (Caspar) van den Berg

hoogleraar Global and Local Governance, Rijksuniversiteit Groningen, Campus Fryslan

mr. H. (Herman) Bolhaar

nationaal rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen.

prof.dr. J.J. (Jaap) Boonstra

hoogleraar organisatie dynamiek Esade Business School / professor leiderschap CEMS - The Global Alliance in Management Education
Jaap Boonstra

prof.dr. R. (René) ten Bos

hoogleraar filosofie Radboud Universiteit Nijmegen

prof.dr.mr. M.A.P. (Mark) Bovens

hoogleraar bestuurskunde Universiteit Utrecht / lid Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid

prof.mr.dr. J.A. (Hans) de Bruijn

hoogleraar openbaar bestuur/organisatie en management, Technische Universiteit Delft

dr. S. (Saniye) Çelik

co-decaan NSOB / lector Diversiteit Hogeschool Leiden / co-decaan Leiderschapsprogramma Burgemeesters Universiteit Leiden (CPL)

prof.dr. M.J.G. (Michel) van Eeten

hoogleraar Technische Universiteit Delft

drs. A.M.C. (Angelien) Eijsink

oud-kamerlid PvdA / zelfstandig adviseur

dr. J.G. (Judith) van Erp

hoogleraar Public Institutions Universiteit Utrecht

drs. A. Ch. (Andrée) van Es

co-decaan NSOB / voorzitter UNESCO Commissie
On
directeur-generaal Mobiliteit, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
On
decaan / bestuursvoorzitter
Paul Frissen

dr. K. (Karin) Geuijen

universitair docent bestuurs- en organisatiewetenschap, Universiteit Utrecht
On
docent / onderzoeker
070 - 302 4910
Wiljan Hendrix

prof.mr.dr. E.F. (Ernst) ten Heuvelhof

hoogleraar bestuurskunde Technische Universiteit Delft

drs. W.J. (Wim) Kuijken

co-decaan NSOB/Deltacommissaris
On
onderzoeker / opleidingsmanager
070 - 302 4915
Georgina Kuipers

prof.dr. P.L. (Pauline) Meurs

hoogleraar bestuur van de gezondheidszorg, Erasmus School of Health Policy & Management, Erasmus Universiteit Rotterdam

prof.dr. J. (Jos) de Mul

hoogleraar filosofie van mens en cultuur, Erasmus Universiteit Rotterdam

prof.dr. P.J. (Paul) Scheffer

hoogleraar Department of Culture Studies Universiteit Tilburg

prof.dr. T. (Thomas) Schillemans

co-decaan
NSOB | Thomas Schillemans

prof.dr. P. (Paul) Schnabel

eerste kamerlid voor D66 / hoogleraar onderzoekinstituut voor geschiedenis en kunstgeschiedenis, economische en sociale geschiedenis, Universiteit Utrecht

drs. M. (Monika) Sie Dhian Ho

directeur Instituut Clingendael
On
adjunct-directeur / directeur denktank
070 3024933
Martijn van der Steen

prof.dr.ing. G.R. (Geert) Teisman

hoogleraar bestuurskunde Erasmus Universiteit Rotterdam

prof.dr.ir. C.J.A.M. (Katrien) Termeer

hoogleraar bestuurskunde Universiteit Wageningen

prof.dr. R.J. (Roel) in ‘t Veld

Unesco professor governance and sustainability Universiteit Tilburg
On
Senior research fellow NSOB, associate partner Twynstra Gudde, associate partner Sioo
NSOB | docent Hans Vermaak

prof.mr.dr. Femke de Vries

bijzonder hoogleraar Toezicht, Rijksuniversiteit Groningen

prof.dr. M.C. (Marijk) van der Wende

hoogleraar faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie, Universiteit Utrecht

dr. A.C. (Anchrit) Wille

universitair hoofddocent, Instituut voor Openbaar Bestuur van de Universiteit Leiden

prof.dr. I.F. (Inge) de Wolf

hoogleraar onderwijssysteem Universiteit Maastricht & strategisch inspecteur Inspectie van het Onderwijs