nlen

Docenten en sprekers

De NSOB beschikt over een rijk netwerk aan topdocenten en –practitioners. Een greep uit de sprekers in onze opleidingen:

drs. B.J.F.A. (Bastiaan) Staffhorst

Co-decaan NSOB / Manager Strategie Mitrosstaffhorst(at)nsob.nl

Stine Jensen

filosoof, schrijver en programmamaker

Willemijn Verloop

founder & Director Social Enterprise NL

drs. E.J.A. (Ellen) van Doorne

raadadviseur KIEM (Kennis, Internationaal, Europa, Macroeconomie) bij Ministerie van BZK

dr. K. (Karin) Geuijen

universitair docent Bestuurs- en Organisatiewetenschap Universiteit Utrecht

Prof. dr. M. (Menno) Fenger

Co-decaan / Bijzonder hoogleraar Erasmus Universiteit Rotterdamfenger(at)nsob.nl

drs. A. Ch. (Andrée) van Es

co-decaan leernetwerk / voorzitter UNESCO Commissie

drs. W.J. (Wim) Kuijken

co-decaan Leernetwerk / Deltacommissaris

prof. dr. mr. M.A.P. (Mark) Bovens

hoogleraar bestuurskunde Universiteit Utrecht / lid Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid

prof. mr. dr. E.F. (Ernst) ten Heuvelhof

hoogleraar bestuurskunde Technische Universiteit Delft

mr. dr. J.P. (Hans) Hoogeveen MPA

Ambassadeur/Permanent Vertegenwoordiger bij de VN Organisaties voor Voedsel en Landbouw in Rome

dr. E. (Esther) Versluis

hoogleraar European Regulatory Governance Universiteit van Maastricht

prof. dr. R.J. (Roel) in ‘t Veld

Unesco professor governance and sustainability Universiteit Tilburg

prof. dr. ir. C.J.A.M. (Katrien) Termeer

hoogleraar bestuurskunde Universiteit Wageningen

prof. dr. ing. G.R. (Geert) Teisman

hoogleraar bestuurskunde Erasmus Universiteit Rotterdam

drs. M. (Monika) Sie Dhian Ho

Directeur Instituut Clingendael

prof. dr. P.J. (Paul) Scheffer

hoogleraar Department of Culture Studies Universiteit Tilburg

prof. dr. A.B. (Arthur) Ringeling

decaan Metropool / Emeritus Hoogleraar Bestuurskunde Erasmus Universiteit Rotterdam

prof. dr. ing. F.J.H. (Ferdinand) Mertens

Co-decaan toezicht opleidingen/ Emeritus hoogleraar

prof. dr. M.A. (Maarten) Hajer

faculteitshoogleraar Urban Futures Universiteit Utrecht

dr. J.G. (Judith) van Erp

hoogleraar Public Institutions Universiteit Utrecht

Prof. mr. dr. J.A. (Hans) de Bruijn

hoogleraar Openbaar Bestuur/ Organisatie en Management Technische Universiteit Delft

prof. dr. J.J. (Jaap) Boonstra

hoogleraar Organisatiedynamiek ESADE Business School in Barcelona, tevens professor Organisatieverandering Vienna University of Economics and Business (WU)

prof. dr. M.A. (Martijn) van der Steen

Adjunct-directeur / Directeur Denktank070 3024933steen(at)nsob.nl

prof. dr. S. (Stavros) Zouridis

decaan MPA / hoogleraar Bestuurskunde Universiteit van Tilburg

prof. dr. M.J.G. (Michel) van Eeten

Technische Universiteit Delfteeten(at)nsob.nl

mr. H. (Herman) Bolhaar

Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen.

prof. dr. P. (Paul) ’t Hart

Co-decaan / Hoogleraar bestuurskunde Utrecht School of Governance070 3024910hart(at)nsob.nl