nlen

In company

Naast open inschrijvingsprogramma’s ontwikkelt de NSOB ook in company trajecten voor tal van organisaties in het openbaar bestuur. Wij bieden korte trajecten tot langdurige opleidingen aan met een focus op de huidige uitdagingen in het openbaar bestuur en de publieke sector. Kern van onze in company opleidingen is dat wij sterk inzetten op de behoefte van de organisatie en de opleidingen in co-creatie maken met de organisatie. Heeft u interesse in een in company opleiding voor uw organisatie, neem dan contact op met directeur Myrte Ferwerda via ferwerda(at)nsob.nl.

U ziet hier een greep uit onze opdrachtgevers:

Openbaar Ministerie

Onderzoeksraad voor Veiligheid

Nationale Ombudsman

Sociaal Cultureel Planbureau

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Veiligheid en Justitie

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Interprovinciaal Overleg

Algemene Bestuursdienst

Autoriteit Consument & Markt

Nederlandse Zorgautoriteit

Autoriteit Financiële Markten

Gemeente Amsterdam

Gemeente Den Haag

Gemeente Rotterdam

Gemeente Utrecht

Instituut Defensie Leergangen

Raad van de Rechtspraak

Nationale politie

National Academy of Civil Service (Taiwan)

Ministerie van Economische Zaken

Bertelsmann Stiftung

OECD

Sociale Verzekeringsbank