Dealmakers opleiding

**AANMELDEN KAN ONDERAAN DEZE PAGINA **

De ‘Green deals’ waren ruim tien jaar geleden de eerste vorm van ‘deals’. Inmiddels zijn daarnaast ook City Deals, Health Deals, Woon Deals en Regio Deals ontstaan. In deals ontstaan netwerken waarin gezamenlijke doelstellingen worden gerealiseerd. De Rijksoverheid is daarbij een van de participerende actoren, in een netwerk met bijvoorbeeld maatschappelijke organisaties, actoren uit de private sector en/of provincies, gemeenten, waterschappen. Vanuit het Rijk zijn regelmatig meerdere departementen in wisselende samenstellingen betrokken bij specifieke deals.

De professionals die bij het Rijk deals sluiten en uitvoeren, noemen we hier ‘dealmakers’. Die term is niet meer helemaal nieuw als we bedenken dat er in vacatureteksten van het Rijk dealmakers worden geworven, maar om nu te zeggen dat de term volledig is ingeburgerd, gaat misschien ook weer wat ver. Wat zo een dealmaker dan precies doet, is deels iedere keer anders en deels ook weer iedere keer hetzelfde. Zo bestaan er bijvoorbeeld formats voor het opschrijven van dealteksten die daarmee meer vergelijkbaar worden, maar is het bereiken van overeenstemming tussen partijen in een specifieke deal steeds maatwerk. Sommige dealmakers zijn autodidact en anderen kijken het vak af van een collega.

Deals sluiten en uitvoeren is een specifiek vak. Dat kun je niet zomaar, dat vraagt specifieke competenties en vaardigheden. Bovendien is de vraag hoe je als deal maker opereert in de staande departementale organisatie. Daarom heeft de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB)  deze opleiding speciaal voor dealmakers opgezet. De opleiding Vakmatig deals sluiten van de NSOB richt zich op het specifieke vak van deals maken en de specifieke competenties en vaardigheden die hiervoor nodig zijn. Doel van de opleiding is het om dealmakers handreikingen te bieden om beter te worden in het vak van dealmakers en om bewust te zijn van de kansen en uitdagingen die de deal-aanpak te bieden heeft.

Voor wie
Dealmakers
Duur
circa 7 maanden
Startdatum
Deelnamekosten
€ 4.990,00 (plek voor 16 deelnemers)
Opleidingsmanager

Marije Huiting

huiting@nsob.nl

070 – 302 4930

Projectmanager

L.M. (Linda) Frauenfelder

frauenfelder@nsob.nl

070 – 3024940

In de opleiding zal aandacht besteed worden aan de drie hoofdonderdelen die voor iedere dealmaker belangrijk zijn , te weten: 1) het ontwerpen en sluiten van een deal, 2) het uitvoeren van een deal en 3) opereren binnen het eigen departement. Deze onderdelen komen terug in de bijdragen die door gezaghebbende, inspirerende sprekers. De thema’s van deze bijdragen zijn:

 • Slim resultaten halen in netwerken
 • Mutual gains approach
 • Taal en verhaal: werkelijkheid scheppen
 • Strategisch sturen met tijd
 • Experimenteren en opschalen
 • Omgaan met weerstand
 • Resultaten meten en verantwoorden
 • Leren in en van deals
 • Complexiteit vergroten
 • Politiek-bestuurlijke sensitiviteit
 • Tegenspreken en heel blijven

De eerste editie van de opleiding start op 21 december 2021 en loopt tot circa juni 2022. Na aanmelding volgt verdere informatie over de opleidingsdagen in 2022.

De brochurelink werkt niet, bovenstaande tekst is alle informatie die beschikbaar is.

Aanduiding van verplicht veld

Persoonlijke gegevens

Geslacht

Zakelijke gegevens

Privé gegevens

Voorkeuren

Op de hoogte blijven?
Ik schrijf mij in voor de nieuwsbrief via
Dieetwensen
Ik heb allergieën, te weten

Betaling

Selecteer hier hoe u zal betalen
In de privacy-statement staat beschreven welke gegevens dat zijn.

Zij die definitief tot de opleiding zijn toegelaten en zich alsnog terugtrekken blijven de volledige opleidingskosten schuldig. Deze zijn vermeld in de desbetreffende programmabrochure.

Definitieve toelating tot de opleiding wordt schriftelijk door de NSOB aan de deelnemer bevestigd.

De facturen voor deelnamekosten dienen binnen 30 dagen na dagtekening te zijn voldaan. Indien niet aan deze verplichtingen is voldaan, is de NSOB bevoegd de deelnemer de toegang tot de opleiding te ontzeggen, dan wel de relatie te beëindigen.

De NSOB is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel Haaglanden te Den Haag onder nummer 27316171 . De algemene leveringsvoorwaarden zijn vastgesteld door het bestuur van de NSOB en zijn op te vragen bij de Kamer van Koophandel Haaglanden in Den Haag.

Hoe bent u bij ons terecht gekomen?