Interbestuurlijk resultaatgericht samenwerken

Zo’n beetje alle opgaven waar ‘de publieke zaak’ voor staat zijn tegenwoordig voor losse overheden te groot om alleen op te lossen. Daarom wordt op steeds meer manieren samenwerking gezocht. Dat kan door convenanten te sluiten, intentieverklaringen te tekenen, netwerken op te zetten of door te werken in ‘deals’. In die samenwerkingen ontstaan netwerken rondom maatschappelijke opgaven. De Rijksoverheid is daarbij een van de participerende actoren in een netwerk met onder meer maatschappelijke organisaties, actoren uit de private sector en/of provincies, gemeenten en waterschappen. ‘De Rijksoverheid’ valt daarbij ook nog op te delen in meerdere departementen die aansluiten; niet alleen als partners in de opzet en uitvoering, maar ook in wisselende samenstellingen in specifieke samenwerkingen, bijvoorbeeld rondom leefbaarheid en veiligheid of wonen.

De mensen die bij zo’n samenwerking betrokken zijn hebben maar zelden in hun functietitel staan dat hun werk zich op samenwerking richt. Natuurlijk, er zijn dealmakers, programmasecretarissen en aanjagers, maar wat die mensen precies doen is in iedere context weer anders, en deels toch ook weer hetzelfde. De input is anders, maar het raamwerk is dat er interbestuurlijk wordt gewerkt aan het behalen van bepaalde doelen of het adresseren van bepaalde uitdagingen. Het bereiken van overeenstemming tussen partijen in een samenwerking is altijd maatwerk. Soms voel je dat direct aan, soms moet je bij collega’s te rade gaan, en gaandeweg leer je dat de uitdaging in samenwerkingen meervoudig en nooit hetzelfde is.

Interbestuurlijk samenwerken is een specifiek vak. Dat kun je niet zomaar. Bovendien is er ook nog de vraag hoe je, in zo'n functie, opereert in je eigen organisatie. Daarom heeft de NSOB de opleiding Interbestuurlijk Resultaatgericht Samenwerken (IRS) opgezet. Deze opleiding richt zich specifiek op samenwerken en de specifieke competenties en vaardigheden die hiervoor nodig zijn. Het doel van de opleiding is op professionals handreikingen te bieden om beter te begrijpen welke elementen er aan samenwerking verbonden zijn en hoe die elementen te gebruiken zijn om meer resultaten uit samenwerkingen te halen.

Voor wie
Ambtenaren die samenwerkingen vormgeven, aanjagen en onderhouden
Duur
circa 6/7 maanden
Startdatum
Deelnamekosten
€ 4.990,00 (maximaal 16 deelnemers)
Decaan

dr. J.M. (Martin) Schulz

Opleidingsmanager

drs. C. (Christiaan) van der Kaaij

kaaij@nsob.nl

070 - 302 49 16

Projectmanager

T.A.M. (Tilly) Fortanier – Broersen

fortanier@nsob.nl

070 - 302 49 20

 

De vierde editie van de opleiding start op 12 september 2023 en loopt tot 28 november 2024. Na aanmelding volgt verdere informatie over de precieze opleidingsdagen.

Ontvang de brochure voor Interbestuurlijk resultaatgericht samenwerken direct in uw inbox
De algemene voorwaarden van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur zijn hier te downloaden.