Leeratelier vakmatig deals sluiten

De ‘Green Deals’ waren ruim tien jaar geleden de eerste vorm van ‘deals’. Inmiddels zijn daarnaast ook City Deals, Woon Deals en Regio Deals ontstaan. In deals ontstaan netwerken waarin gezamenlijke doelstellingen worden gerealiseerd. De Rijksoverheid is daarbij een van de participerende actoren, in een netwerk met bijvoorbeeld maatschappelijke organisaties, actoren uit de private sector en/of provincies, gemeenten, waterschappen. Vanuit het Rijk zijn regelmatig meerdere departementen in wisselende samenstellingen betrokken bij specifieke deals.

De professionals die bij het Rijk deals sluiten en uitvoeren, noemen we hier ‘dealmakers’. Die term is niet meer helemaal nieuw als we bedenken dat er in vacatureteksten van het Rijk dealmakers worden geworven, maar om nu te zeggen dat de term volledig is ingeburgerd, gaat misschien ook weer wat ver. Wat zo een dealmaker dan precies doet, is deels iedere keer anders en deels ook weer iedere keer hetzelfde. Deals sluiten en uitvoeren is een specifiek vak. Dat kun je niet zomaar, dat vraagt specifieke competenties en vaardigheden. Bovendien is de vraag hoe je als deal maker opereert in de staande departementale organisatie. Daarom heeft de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB) deze opleiding speciaal voor dealmakers opgezet. De opleiding Vakmatig deals sluiten van de NSOB richt zich op het specifieke vak van deals maken en de specifieke competenties en vaardigheden die hiervoor nodig zijn. Doel van de opleiding is het om dealmakers handreikingen te bieden om beter te worden in het vak van dealmakers en om bewust te zijn van de kansen en uitdagingen die de deal-aanpak te bieden heeft.

Voor wie
Voor dealmakers, werkzaam bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Duur
circa 6/7 maanden
Startdatum
Deelnamekosten
€ 4.990,00 (plek voor 16 deelnemers)
Decaan

dr. J.M. (Martin) Schulz

schulz@nsob.nl

Opleidingsmanager

dhr. C. (Christiaan) van der Kaaij

kaaij@nsob.nl

070 - 302 49 10

In de opleiding zal aandacht besteed worden aan de drie hoofdonderdelen die voor iedere dealmaker belangrijk zijn, te weten: 1) het ontwerpen en sluiten van een deal, 2) het uitvoeren van een deal en 3) opereren binnen het eigen departement. Deze onderdelen komen terug in de bijdragen die door gezaghebbende, inspirerende sprekers. De thema’s van deze bijdragen zijn:

 • Vormen van sturing
 • Mutual gains approach
 • Taal en verhaal: werkelijkheid scheppen
 • Strategisch sturen met tijd
 • Experimenteren en opschalen
 • Omgaan met weerstand
 • Resultaten meten en verantwoorden
 • Leren in en van deals
 • Complexiteit vergroten
 • Politiek-bestuurlijke sensitiviteit
 • Tegenspreken en heel blijven

De tweede editie van de opleiding start op 6 september 2022 en loopt tot circa maart 2023. Na aanmelding volgt verdere informatie over de precieze opleidingsdagen.

Ontvang de brochure voor Leeratelier vakmatig deals sluiten direct in uw inbox
De algemene voorwaarden van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur zijn hier te downloaden.