Master of Public Administration (MPA)

Van oude antwoorden naar nieuwe vragen

 

Ben jij een professional met ambitie, werkzaam op strategisch niveau in de publieke sector? Dan is de MPA de opleiding voor jou. De MPA is een hoogwaardige en uitdagende masteropleiding, waar je de kennis en capaciteiten ontwikkelt die nodig zijn om te kunnen werken aan complexe vraagstukken in een breder krachtenveld. Zoals het bedrijfsleven een MBA heeft, heeft de publieke sector de MPA.

Voor wie
Publieke professionals op strategische posities
Schaal
13+
Duur
2 jaar
Studiebelasting
20 uur per week waarvan 8 uur college
Startdatum
Inschrijfdeadline
Deelnamekosten
€ 39.500,-- BTW vrij
Decaan

prof.dr. P.H.A. (Paul) Frissen

dr. J. (Jorren) Scherpenisse

Opleidingsmanager

L. (Laura) Schröer MSc

schroer@nsob.nl

070 3024910

Projectmanager

drs. N. (Ninske) Repko

repko@nsob.nl

070 – 3024932

De MPA is opgebouwd uit een groot aantal modules van topdocenten uit de bestuurskunde, zoals René ten Bos, Monika Sie Dhian Ho en Michel van Eeten en excellente praktijkdeskundigen, zoals Renée Bergkamp, Harry Paul en Winnie Sorgdrager. 

In iedere module wordt door middel van interactieve werkvormen de verbinding gemaakt tussen kennis en praktijk. Ook is er een binnenlands of buitenlands verblijf van 4-8 weken, een ervaring die door veel alumni als een van de meest waardevolle voor hun professionele ontwikkeling wordt ervaren. In de opleiding werk je bovendien nauw samen met 12 – 15 deelnemers van andere publieke organisaties, wat een boeiende leerervaring oplevert en het inzicht in het functioneren van de overheid verrijkt.

De NSOB biedt al ruim 30 jaar deze hoogwaardige, geaccrediteerde opleiding voor publieke professionals aan. De opleiding staat volledig in het teken van de cognitieve en persoonlijke ontwikkeling van jou, de professional. We werken vanuit de filosofie dat het werken in de publieke sector een bijzonder vak is, dat vraagt om sterke reflexieve kwaliteiten. Het handelen te midden van ambiguïteit en meervoudigheid is de kern van ambtelijk vakmanschap, en het verder ontwikkelen van dat vakmanschap staat in deze opleiding centraal.

De MPA is sinds 2003 internationaal geaccrediteerd door de European Association for Public Administration Accreditation (EAPAA), de opleiding leidt niet op tot een graad op basis van de Nederlandse wet op het Hoger Onderwijs (WHW). Zie deze link voor meer informatie over de EAPAA.

Het volgen van de opleiding levert de titel ‘MPA’ op. 

Opleidingskosten

De deelnamekosten voor de MPA bedragen € 39.500,00 (BTW-vrij). Dit bedrag is exclusief de kosten voor de stageperiode. Betalingsregeling en gespreide betaling is mogelijk. Betaalt u de opleiding (deels) zelf en bent u werkzaam bij het rijk of een gemeente, dan kunt u gebruik maken van de IKB regeling, zie deze link voor werknemers bij het rijk of deze link voor werknemers bij een gemeente. Wilt u meer informatie hierover, neem dan contact op per email (info@nsob.nl) of per telefoon: 070 3024910.

Toepassingsrapporten

In de laatste fase van de MPA voeren de fellows een onderzoek uit dat dient uit te monden in een schriftelijk advies aan de opdrachtgever in de vorm van een rapport. Benieuwd naar de winnende rapporten van de afgelopen jaren? Klik hier.

 

Deelnemers en alumni over de MPA:

 

Ontvang de brochure voor Master of Public Administration (MPA) direct in uw inbox
De algemene voorwaarden van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur zijn hier te downloaden.
De MPA-opleiding heeft mij geleerd om nieuwe dossiers snel tot de kern te komen. Dankzij deelnemers met andere achtergronden heb ik geleerd om met verschillende ogen complexe maatschappelijke vraagstukken te analyseren.
Mr. Laetitia Griffith MPA - commissaris ABN Amro | Alumnus