Mentorschap

Reflectieve gesprekken met zeer ervaren praktijkdeskundigen voor bestuurders en leidinggevenden in de publieke sector

U heeft in uw werk te maken met complexe vraagstukken in een bijzonder krachtenveld. U heeft behoefte aan een ervaren buitenstaander met wie u kunt sparren, die nieuwe invalshoeken aandraagt en u een spiegel voorhoudt. Iemand die op hoog niveau in vergelijkbare situaties werkt of heeft gewerkt en ruime ervaring heeft met bestuurlijke, interdepartementale en gevoelige kwesties met verschillende spelers. De mentor helpt u om tot nieuwe inzichten te komen over de uitdagingen en dilemma’s in uw werk, zoals het omgaan met allerlei type bestuurders, het managen van een langdurig samenwerkingsproces met verschillende stakeholders en het omgaan met conflicterende waarden en belangen. Stevige, inhoudelijke gesprekken, waarin ook (indien opportuun) uw eigen rol in de dilemma’s en vraagstukken zal worden belicht.

Schaal
vanaf schaal 12
Duur
in overleg
Deelnamekosten
De intake: kosteloos
Per mentorgesprek zijn de kosten € 562,50
Bij 3 mentorgesprekken van 1,5 uur € 1500
Bij 5 gesprekken van 1,5 uur € 2.400

Het vormgeven en invullen van de mentorgesprekken is maatwerk. Uw situatie en vraag zijn het startpunt en worden uitgediept in een intake. Het vervolg zal, afhankelijk van uw wensen, bestaan uit vier tot acht gespreken van circa twee uur. De NSOB heeft een netwerk van zeer ervaren praktijkdeskundigen uit de publieke sector. Het zijn (oud)bestuurders en topadviseurs met wie u kunt reflecteren op concrete ervaringen en uitdagingen in uw werkpraktijk. Zij weten wat het is om (eind)verantwoordelijk te zijn en kennen de dynamiek in politiek en bestuur als geen ander. Zij stellen prikkelende vragen, zijn een klankbord om gedachten en aanpakken te spiegelen, verkennen met u meerdere invalshoeken en confronteren u met tegenstrijdigheden of belemmerende overtuigingen die zij zien.

De Mentoren

De NSOB werkt mentoren die hun sporen binnen de publieke sector ruimschoots verdiend hebben en die hun kennis en ervaring graag willen inzetten om u te helpen meer grip te krijgen op uw opgaven.

Wim Kuijken Wim Kuijken (1952) is oud topambtenaar, oud bestuurder en momenteel actief als adviseur en toezichthouder. Wim Kuijken heeft een bijna 40 jarige loopbaan achter de rug in het openbaar bestuur, was 14 jaar secretaris-generaal, deltacommissaris en houdt toezicht bij enkele belangrijke publieke organisaties. LinkedIn Wim Kuijken

Andrée van Es Andrée van Es is een Nederlands politica. Zij is wethouder in Amsterdam geweest en daarvoor lid van de tweede kamer. Daarnaast heeft ze gewerkt  in diverse sectoren van het publieke domein, in de omroep, in de culturele sector, in de rijksdienst, in de zorg. Tegenwoordig is zij toezichthouder in de zorg en in de advocatuur. LinkedIn Andrée van Es

Mark Frequin Mark Frequin heeft bijna veertig jaar ervaring bij de overheid. Hij werkte bij zeven ministeries in topfuncties, waarin hij samenwerkte met meer dan 35 ministers en staatssecretarissen. Op dit moment is hij aangesteld als buitengewoon adviseur van de overheid om een impuls te geven aan het leiderschap in de overheid. Over de samenwerking met ministers schreef hij boeken als ‘Ja minister, nee minister’ , ‘Met ministers op de tandem’ en ‘Tegenspraak graag’ . Mark is voorzitter van de Vereniging voor OverheidsManagement en organiseert al meer dan 10 jaren Reuringdebatten. Mark spreekt graag over werkervaringen en over moeilijke opgaven in het werken bij de overheid. Hij heeft een directe en soms scherpe stijl, met een flinke dosis humor. Hij spiegelt graag ervaringen van anderen met die van zichzelf. Want hij wil graag zelf ook nog veel leren. LinkedIn Mark Frequin

Pauline Meurs Pauline is sociologe, bestuurskundige, adviseur en hoogleraar bestuur van de gezondheidszorg aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, en tevens wetenschappelijk directeur van het mede door haar opgerichte Erasmus Centrum voor Zorgbestuur. LinkedIn Pauline Meurs

Kosten

  • De intake: kosteloos
  • Per mentorgesprek zijn de kosten € 562,50
  • Bij 3 mentorgesprekken van 1,5 uur € 1500
  • Bij 5 gesprekken van 1,5 uur € 2.400

Meer informatie  Wilt u verkennen of het mentorschap iets voor u is of wilt u meer informatie? Neem vrijblijvend contact op met dr. M.M. (Myrte) Ferwerda, directeur van de NSOB

dr. M.M. (Myrte) Ferwerda ferwerda@nsob.nl 070 – 302 4910