Metropool

Metropool is een ontwikkeltraject bestemd voor ambtelijke professionals die zich bezighouden met strategische vraagstukken op grootstedelijk niveau (schaal 11-13). Voor hen biedt Metropool een solide basis voor doorgroei naar een volgende beleids- of managementfunctie, dan wel een andere spilfunctie binnen de organisatie.

Voor wie
Ambtelijke professionals die zich bezighouden met strategische vraagstukken op grootstedelijk niveau
Schaal
11,12,13
Duur
circa 18 maanden
Studiebelasting
Gemiddeld 8 uur studie/opdrachten/bijeenkomst per week
Startdatum
Inschrijfdeadline
Deelnamekosten
€ 16.950,-- BTW vrij (prijspeil 2023)
(inclusief opleidingsgeld, literatuur- en verblijfkosten)
Decaan

dr. Nanke Verloo

Opleidingsmanager

Myrthe van Delden MSc.

delden@nsob.nl

070 – 3024931

Projectmanager

Sandra Poldermans

poldermans@nsob.nl

070 – 3024918

Het ontwikkeltraject kent twee leerlijnen: cognitieve verdieping en persoonlijke ontwikkeling. Deze dubbele leerlijn doorkruist de gehele opleiding, doordat in elke module beide onderdelen aan bod komen. De cognitieve onderdelen voorzien deelnemers van actuele inzichten uit bestuurskundige theorieën en de doorvertaling naar de eigen casuïstiek. Door stil te staan bij de werkpraktijk van de deelnemers zelf, krijgen zij meer zicht op de gelaagdheid van grootstedelijke vraagstukken en krijgen zij meer gevoel voor de politiek-bestuurlijke context waarin zij opereren. In de onderdelen gericht op de persoonlijke ontwikkeling onderzoeken deelnemers hun eigen kwaliteiten en talenten, en weten die na afloop van de opleiding beter te benutten. Binnen Metropool zijn theorie, eigen casuïstiek en persoonlijke ontwikkeling zodanig verweven dat de opleiding optimaal aansluit bij de werkpraktijk en de persoonlijke leervragen van de deelnemer.

Metropool is in 2003 op verzoek van de G4 ontwikkeld met als belangrijkste opbrengsten:

  • Kennis over strategische vraagstukken op grootstedelijk niveau;
  • bewust(er) gebruik maken van eigen talenten en kwaliteiten;
  • effectiever opereren binnen een politiek-bestuurlijk en ambtelijke context;
  • richting geven aan volgende carrièrestappen.

!! Op het ogenblik kunt u zich niet meer aanmelden voor de leergang Metropool, editie 2023-2025. Indien u de flyer op dit moment downloadt ontvangt u automatisch informatie over de eerstvolgende jaargang 2024-2026. U zich hiervoor aanmelden is al mogelijk.

Ontvang de brochure voor Metropool direct in uw inbox
De algemene voorwaarden van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur zijn hier te downloaden.
Mijn deelname aan Metropool is een zeer waardevolle ervaring voor mij geweest. De combinatie van theoretische kennis en de praktische toepassing daarvan op dagelijkse casussen, samen met de focus op persoonlijke ontwikkeling, heeft mij inzicht gegeven in verschillende aspecten van mijn werk bij de gemeente Rotterdam. De inhoudelijke modules behandelen diverse onderwerpen die allemaal van invloed zijn op mijn dagelijkse realiteit, zoals organisatieculturen en bijbehorende interventies, ontwikkelingen in de Nederlandse bestuurssystemen over de tijd heen en het gebruik van taal en frames. De persoonlijke ontwikkeling modules bieden de mogelijkheid om bewust te reflecteren op mijn reactie op bepaalde situaties en de oorzaken daarvan. Dit kan confronterend zijn, maar is ook verhelderend en geeft mij een beter inzicht in mijn eigen functioneren. Het is daarnaast ook zeer waardevol om regelmatig met collega's uit het hele land te sparren en ervaringen uit te wisselen. Tot slot biedt de stagemodule de kans om een kijkje in de keuken te nemen bij een andere organisatie. In anderhalf jaar tijd ben ik door Metropool gegroeid als professional én als persoon!
Jeroen Langeslag | Gemeente Rotterdam | deelnemer Metropool