Metropool

Metropool is een ontwikkeltraject bestemd voor ambtelijke professionals die zich bezighouden met strategische vraagstukken op grootstedelijk niveau (schaal 11-13). Voor hen biedt Metropool een solide basis voor doorgroei naar een volgende beleids- of managementfunctie, dan wel een andere spilfunctie binnen de organisatie.

Voor wie
Ambtelijke professionals die zich bezighouden met strategische vraagstukken op grootstedelijk niveau
Schaal
11,12,13
Duur
circa 18 maanden
Studiebelasting
Gemiddeld 8 uur studie/opdrachten/bijeenkomst per week
Startdatum
Inschrijfdeadline
Deelnamekosten
€ 16.850,-- BTW vrij (collegegeld 2023 n.n.b.)
(inclusief opleidingsgeld, literatuur- en verblijfskosten)
Decaan

dr. Nanke Verloo

Opleidingsmanager

Myrthe van Delden MSc.

delden@nsob.nl

070 – 3024931

Projectmanager

Sandra Poldermans

poldermans@nsob.nl

070 – 3024918

Het ontwikkeltraject kent twee leerlijnen: cognitieve verdieping en persoonlijke ontwikkeling. Deze dubbele leerlijn doorkruist de gehele opleiding, doordat in elke module beide onderdelen aan bod komen. De cognitieve onderdelen voorzien deelnemers van actuele inzichten uit bestuurskundige theorieën en de doorvertaling naar de eigen casuïstiek. Door stil te staan bij de werkpraktijk van de deelnemers zelf, krijgen zij meer zicht op de gelaagdheid van grootstedelijke vraagstukken en krijgen zij meer gevoel voor de politiek-bestuurlijke context waarin zij opereren. In de onderdelen gericht op de persoonlijke ontwikkeling onderzoeken deelnemers hun eigen kwaliteiten en talenten, en weten die na afloop van de opleiding beter te benutten. Binnen Metropool zijn theorie, eigen casuïstiek en persoonlijke ontwikkeling zodanig verweven dat de opleiding optimaal aansluit bij de werkpraktijk en de persoonlijke leervragen van de deelnemer.

Metropool is in 2003 op verzoek van de G4 ontwikkeld met als belangrijkste opbrengsten:

  • Kennis over strategische vraagstukken op grootstedelijk niveau;
  • Bewust(er) gebruik maken van eigen talenten en kwaliteiten;
  • Effectiever opereren binnen een politiek-bestuurlijk en ambtelijke context;
  • Richting geven aan volgende carrièrestappen.

(Als u de flyer op dit moment downloadt dan heeft de inhoud daarvan betrekking op de leergang Metropool die op 4 oktober 2022 van start is gegaan. Zodra de nieuwe flyer gereed is, zal deze automatisch aan u worden nagezonden.)

Ontvang de brochure voor Metropool direct in uw inbox
De algemene voorwaarden van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur zijn hier te downloaden.
Deelnemen aan de Metropoolopleiding zie ik als een cadeau. Ik ben het afgelopen jaar een betere professional geworden. De kennis die ik op doe stelt mij in staat om ontwikkelingen in de organisatie beter te plaatsen en op persoon vlak heb ik meer inzicht gekregen in waarom ik de dingen doe zoals ik ze doe.
Erik Jan Bosch | Gemeente Den Haag | alumnus Metropool