Metropool

Metropool is een ontwikkeltraject bestemd voor ambtelijke professionals die zich bezighouden met strategische vraagstukken op grootstedelijk niveau (schaal 11-13). Voor hen biedt Metropool een solide basis voor doorgroei naar een volgende beleids- of managementfunctie, dan wel een andere spilfunctie binnen de organisatie.

Voor wie
Ambtelijke professionals die zich bezighouden met strategische vraagstukken op grootstedelijk niveau
Schaal
11,12,13
Duur
circa 15 maanden
Studiebelasting
Gemiddeld 8 uur studie/opdrachten/bijeenkomst per week [De aanmeldingen zijn inmiddels gesloten, neem bij belangstelling voor de eerstvolgende editie contact op met Myrthe van Delden of Sandra Poldermans.]
Startdatum
Inschrijfdeadline
Deelnamekosten
€ 16.850,-- BTW vrij (prijspijl 2021)
(inclusief opleidingsgeld, literatuur- en verblijfskosten)
Decaan

prof.dr. Caspar van den Berg

Opleidingsmanager

Myrthe van Delden MSc.

delden@nsob.nl

070 – 3024931

Projectmanager

Sandra Poldermans

poldermans@nsob.nl

070 – 3024918

Het ontwikkeltraject kent twee leerlijnen: cognitieve verdieping en persoonlijke ontwikkeling. Deze dubbele leerlijn doorkruist de gehele opleiding, doordat in elke module beide onderdelen aan bod komen. De cognitieve onderdelen voorzien deelnemers van actuele inzichten uit bestuurskundige theorieën en de doorvertaling naar de eigen casuïstiek. Door stil te staan bij de werkpraktijk van de deelnemers zelf, krijgen zij meer zicht op de gelaagdheid van grootstedelijke vraagstukken en krijgen zij meer gevoel voor de politiek-bestuurlijke context waarin zij opereren. In de onderdelen gericht op de persoonlijke ontwikkeling onderzoeken deelnemers hun eigen kwaliteiten en talenten, en weten die na afloop van de opleiding beter te benutten. Binnen Metropool zijn theorie, eigen casuïstiek en persoonlijke ontwikkeling zodanig verweven dat de opleiding optimaal aansluit bij de werkpraktijk en de persoonlijke leervragen van de deelnemer.

Metropool is in 2003 op verzoek van de G4 ontwikkeld met als belangrijkste opbrengsten:

  • Kennis over strategische vraagstukken op grootstedelijk niveau;
  • Bewust(er) gebruik maken van eigen talenten en kwaliteiten;
  • Effectiever opereren binnen een politiek-bestuurlijk en ambtelijke context;
  • Richting geven aan volgende carrièrestappen.

 

Als u op dit moment de flyer downloadt ontvangt u informatie over de Metropoolopleiding die in oktober 2021 van start is gegaan. De ontvangen informatie geeft u echter een goed beeld van de opleiding. De nieuwe flyer wordt u automatisch nagezonden zodra deze beschikbaar is.

 

 

Ontvang de brochure voor Metropool direct in uw inbox
De algemene voorwaarden van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur zijn hier te downloaden.
De Metropoolopleiding daagt je uit om breder te kijken naar (het besturen van) de stad en zet je aan het denken. Ik heb ontzettend veel geleerd van de inspirerende docenten, maar zeker ook van de interactie met de andere G4-deelnemers.
Avril Schreurs | Gemeente Rotterdam | alumna Metropool