Metropool

Metropool is een ontwikkeltraject bestemd voor ambtelijke professionals die zich bezighouden met strategische vraagstukken op grootstedelijk niveau (schaal 11-13). Voor hen biedt Metropool een solide basis voor doorgroei naar een volgende beleids- of managementfunctie, dan wel een andere spilfunctie binnen de organisatie.

Voor wie
Ambtelijke professionals die zich bezighouden met strategische vraagstukken op grootstedelijk niveau
Schaal
11,12,13
Duur
circa 18 maanden
Studiebelasting
Gemiddeld 8 uur studie/opdrachten/bijeenkomst per week
Startdatum
Inschrijfdeadline
Deelnamekosten
€ 16.950,-- BTW vrij
(inclusief opleidingsgeld, literatuur- en verblijfkosten)
Decaan

dr. Nanke Verloo

Opleidingsmanager

Myrthe van Delden MSc.

delden@nsob.nl

070 – 3024931

Projectmanager

Sandra Poldermans

poldermans@nsob.nl

070 – 3024918

Het ontwikkeltraject kent twee leerlijnen: cognitieve verdieping en persoonlijke ontwikkeling. Deze dubbele leerlijn doorkruist de gehele opleiding, doordat in elke module beide onderdelen aan bod komen. De cognitieve onderdelen voorzien deelnemers van actuele inzichten uit bestuurskundige theorieën en de doorvertaling naar de eigen casuïstiek. Door stil te staan bij de werkpraktijk van de deelnemers zelf, krijgen zij meer zicht op de gelaagdheid van grootstedelijke vraagstukken en krijgen zij meer gevoel voor de politiek-bestuurlijke context waarin zij opereren. In de onderdelen gericht op de persoonlijke ontwikkeling onderzoeken deelnemers hun eigen kwaliteiten en talenten, en weten die na afloop van de opleiding beter te benutten. Binnen Metropool zijn theorie, eigen casuïstiek en persoonlijke ontwikkeling zodanig verweven dat de opleiding optimaal aansluit bij de werkpraktijk en de persoonlijke leervragen van de deelnemer.

Metropool is in 2003 op verzoek van de G4 ontwikkeld met als belangrijkste opbrengsten:

  • Kennis over strategische vraagstukken op grootstedelijk niveau;
  • bewust(er) gebruik maken van eigen talenten en kwaliteiten;
  • effectiever opereren binnen een politiek-bestuurlijk en ambtelijke context;
  • richting geven aan volgende carrièrestappen.

 

Ontvang de brochure voor Metropool direct in uw inbox
De algemene voorwaarden van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur zijn hier te downloaden.
Metropool heeft mij breder leren kijken: buiten mijn vakgebied en buiten mijn gedragsstijl. De cognitieve modules hebben mij geholpen om nieuwe inzichten op te doen en effectiever te adviseren, organiseren en ontwikkelen. Ook uit vakgebieden die ogenschijnlijk niets met mijn werk te maken hebben heb ik veel geleerd. Veel van die lessen breng ik dagelijks in de praktijk. In de persoonlijke modules heb ik leren reflecteren op mijn gedrag en geoefend met andere stijlen, waardoor ik beter kan communiceren met collega’s en ik mijn handelingsrepertoire heb uitgebreid. In de fijne en goed uitgedachte leerlijn vond ik een prettige omgeving waarin ik werd aangemoedigd om te experimenteren. Metropool is voor mij een ontzettend waardevolle ervaring geweest. Als je nog twijfelt: doe het zeker!
Gijs Corten | Gemeente Utrecht | deelnemer Metropool