Publieke waarden

Over spanning tussen de ‘opgave’ en de ‘prestatie’

Voor wie
Publieke organisaties die hun maatschappelijke meerwaarde willen vergroten
Duur
3-6 dagen
Deelnamekosten
Op aanvraag
Opleidingsmanager

Myrte Ferwerda

ferwerda@nsob.nl

Wat is de bedoeling van uw afdeling of organisatie? Werkzoekenden aan werk helpen, elke jongere een veilig thuis geven, goed onderwijs geven, de wijk veiliger en de stad schoner maken? Dag in, dag uit proberen we te werken voor de publieke zaak. Het werken aan de opgave of vanuit de bedoeling is hierbij een nobel streven, maar dit is niet zonder uitdagingen. Uw werk en uw prestaties dienen ook verantwoord te worden in: meetbare indicatoren, afvinklijsten en protocollen, voor uw eigen organisatie en voor de buitenwacht.

De spanning tussen ‘opgave’ en ‘prestatie’ is inherent aan werken in het publieke domein. Uiteindelijk willen we maatschappelijke meerwaarde creëren (de opgave) en dit kunnen tonen aan de wereld (de prestatie). Werken in en met dit spanningsveld vergt de hand van de meester: écht publiek vakmanschap.

In het maatwerkprogramma ‘Publieke waarden’ gaan we met uw team, afdeling of organisatie de uitdaging aan om praktijken te ontwikkelen, die tegelijk datgene voortbrengen wat burgers nodig hebben en die recht doen aan de opgave én de prestatie. In dit programma leert u samen met uw collega’s, onder andere het:

  • Herkennen van spanningen in uw organisatie, tussen het doel en de bedoeling van beleid;
  • Creëren van ruimte om met een nieuwe blik naar de eigen inzet en naar uw partners en samenwerkingsrelaties te kijken;
  • Inzetten van gereedschap als ‘design thinking’ en ‘netwerkend werken’ en hoe u en uw organisatie daarmee de maatschappelijke meerwaarde kunnen vergroten.
  • Ontwikkelen van een eigen handelingsrepertoire dat recht doet aan uw maatschappelijke opgave en dat ook te verantwoorden is naar uw omgeving.

Dat vergt soms nieuw denkwerk en inzichten vanuit de wetenschap, soms ook zien we voorbeelden in de praktijk waarin deze combinatie al succesvol is gebleken. Het ontwikkelen van een oriëntatie op de opgave, de beoogde maatschappelijke meerwaarde, het reflecteren op de praktijken binnen uw organisatie en het benutten van aansprekende voorbeelden vormen de voornaamste ingrediënten van het dit leertraject. Op deze manier streeft deze opleiding naar de daadwerkelijke groei van de maatschappelijke meerwaarde van uw organisatie.

Rondom deze thematiek hebben wij een ervaren docententeam opgebouwd, waaronder: Mei Li Vos, Albert Jan Kruiter, Jan Herman de Baas, Karin Geuijen, Thomas Schillemans, Mark van Twist & Arre Zuurmond.