Summercourse Algoritmisering

Voor wie
Mensen die eigen inzichten en ervaringen over algoritmisering willen delen en die nieuw zicht willen verkrijgen over de impact daarvan op het openbaar bestuur en daarbij op zoek zijn naar handvatten voor de eigen beroepspraktijk.
Schaal
12-16
Duur
De opleidingsdagen zijn op 24, 25 en 26 augustus 2020
Startdatum
Inschrijfdeadline
Deelnamekosten
€ 1.650,--, BTW vrij
Opleidingsmanager

drs. J.M. (Jorgen) Schram

schram@nsob.nl

070-302 4922

Projectmanager

T.A.M. (Tilly) Fortanier – Broersen

fortanier@nsob.nl

070 – 302 4920

Data lijken het nieuwe goud te zijn. Grote bedrijven als Facebook en Google verdienen veel geld aan het verzamelen van data. Ook de overheid beschikt over enorme hoeveelheden data; niet alleen persoonsgegevens van burgers, maar ook data over de waterstanden in rivieren, het weer van de afgelopen eeuw en de welvaart in Nederland.

De belofte van data is dat deze meer inzicht geven, zeker als ze via algoritmes aan elkaar worden gekoppeld en zo leiden tot nieuw inzicht waarop we beleid kunnen baseren. Denk aan bijstandsfraude die sneller valt op te sporen, ziektes die al behandeld kunnen worden nog voor ze zich manifesteren, anticiperende inzet van politie bij grote manifestaties of aan mobiliteit bevorderende verkeersmaatregelen bij dreigende files.

Tegelijk is het gebruik van data en algoritmes natuurlijk niet zonder risico. Vooroordelen die toch al in de data verscholen zitten kunnen door het gebruik van algoritmes versterkt worden, zo blijkt uit studies naar het gebruik van ‘artificial intelligence’ en ‘machine learning’ in de rechtspraak.

‘Algoritmisering’ in het openbaar bestuur verwijst naar het vermogen van overheidsorganisaties om patronen in de data te ontdekken en die te vertalen naar relevante beleidsinterventies. Dat kan helpen als het erom gaat zicht te krijgen op het migratievraagstuk, de aanpak van klimaatverandering, de bestrijding van armoede of de toewijzing van innovatiesubsidies. Maar het kan ook juist hinderen vanwege ‘biases’ in de gegevens en de rekenregels en het roept in ieder geval ook ethische en morele vragen op: mag dit wel, kan dit wel en moeten wij dit wel willen allemaal?

In deze summer course verdiepen we ons in wat algoritmisering nu precies betekent en welke gevolgen dit heeft voor het openbaar bestuur in Nederland. Onder leiding van prof. dr. Valerie Frissen (Universiteit Leiden), drs. Paul Strijp (provincie Noord-Holland) en drs. Jorgen Schram (NSOB) gaan deelnemers in gesprek met vooraanstaande wetenschappers en praktijkdeskundigen. Onder meer dr. Haroon Sheikh (WRR), dr. Marlies van Eck (Universiteit Leiden), prof. dr. Michel van Eeten (TU Delft), prof. dr. Albert Meijer (Universiteit Utrecht), drs. Inge Bryan (Deloitte), drs. Linda Kool (Rathenau Instituut), drs. Maike Klip (DUO), drs. Vera de Witte (CBS), drs. Aik van Eemeren (gemeente Amsterdam) en drs. Jan van Ginkel (provincie Zuid-Holland) zullen tijdens de driedaagse een bijdrage verzorgen.

Ontvang de brochure voor Summercourse Algoritmisering direct in uw inbox
De algemene voorwaarden van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur zijn hier te downloaden.