Summercourse Praktische Wijsheid

We zetten ons in het openbaar bestuur iedere dag in om 'het goede te doen'. We leggen de eed af op het dienen van het 'algemeen belang', we werken in onze eigen portefeuilles aan grote vraagstukken en zien dat er enorm veel - al dan niet omdat we die zelf zo hoog leggen - verwacht wordt van het openbaar bestuur.

'Het goede doen' is een concept, een nastrevenswaardig idee. Tegelijkertijd is het in de praktijk lastig. Het goede is niet altijd vanzelfsprekend en soms zelfs niet onomstreden. Er bestaan dilemma's, (persoonlijke) waarden kunnen onder druk staan en er bestaat een voortdurende spanning tussen het persoonlijke en het professionele. Daar komt praktische wijsheid om de hoek kijken. Als afsluiting van de zomer van 2024 biedt de NSOB een Summercourse aan, en gaan we met elkaar met praktische wijsheid aan de slag.

Voor wie
Ambtenaren die te maken hebben met ethische dilemma's bij zichzelf, in hun organisatie, als leidinggevende, maatschappelijk partner of als adviseur
Schaal
Minstens 10 jaar werkervaring
Duur
Tweedaagse
Startdatum
Inschrijfdeadline
Deelnamekosten
1.500,- (BTW-vrij)
Decaan

dr. Henk den Uijl

Opleidingsmanager

drs. Christiaan van der Kaaij

070 - 3024916

kaaij@nsob.nl

 

We leven in een tijd waarin dilemma’s zoals hierboven geschetst zich in steeds intensere mate voor lijken te doen. Er wordt (te) veel van het openbaar bestuur verwacht, al dan niet omdat we die verwachtingen zelf extreem hoog leggen. Met de beste bedoelingen werken we aan goed uitgedachte plannen om een bijdrage te leveren aan het leven van mensen, maar toch lopen we – zowel in onze eigen organisatie als daarbuiten - regelmatig tegen een muur van onbegrip en weerstand aan. Waarden en normen kunnen botsen, niet in de laatste plaats omdat we allemaal andere mensen zijn, en daar handen en voeten aan geven is niet altijd gemakkelijk.

In de Summercourse gaan we op zoek naar hoe dat komt en wat de mogelijkheden zijn om in die precaire situaties toch te handelen, met aandacht voor jezelf én je omgeving, vanuit praktische wijsheid. Dat doen we zowel diepgravend, gebruik makend van de klassieke en moderne filosofie, alsook praktisch en in gesprek en rollenspel, toegespitst op uw eigen bestuurlijke vragen.

Ontvang de brochure voor Summercourse Praktische Wijsheid direct in uw inbox
De algemene voorwaarden van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur zijn hier te downloaden.