Wintercourse - Werken aan lange termijn opgaven (inschrijving is gesloten)

Klimaatadaptatie, de energietransitie, verlies aan biodiversiteit, de transitie naar een circulaire economie, houdbare asielopvang, pandemiegereedheid, geopolitieke turbulentie: het zijn allemaal lange termijn vraagstukken die zich nú al manifesteren, maar waarvoor geen snelle oplossingen voor handen zijn. Ondertussen stapelen de opgaven voor de inrichting van ruimtelijk Nederland zich op. Hoe gaan we om met de lange termijn en sluipende crises terwijl het hier en nu de beleidsaandacht en middelen dreigt op te slokken? Hoe werken we met een netwerk van partijen aan lange termijn ambities, als in dat netwerk geen gedeelde stip op de horizon staat?

In deze Wintercourse gaan we op zoek naar het vermogen van mensen en organisaties binnen het openbaar bestuur om vooruit te kijken en tijdig te handelen om de vraagstukken van de lange termijn het hoofd te bieden. Wat voor type leiderschap, strategieën en sturing vraagt dat en hoe kunnen we dat realiseren? We gaan samen de toekomst verkennen, verbeelden en vernieuwen. Dat doen we aan de hand van vernieuwende inzichten uit de wetenschap en innovaties in de praktijk van het openbaar bestuur.

Voor wie
Deze wintercourse is bedoeld voor strategen, bestuurders, directieleden, adviseurs, beleidsmakers en onderzoekers van planbureaus en adviesraden die werken aan lange termijn opgaven
Schaal
12-16
Duur
De opleidingsdagen zijn op 9 en 10 januari 2023
Startdatum
Inschrijfdeadline
Deelnamekosten
€ 950,--, BTW vrij
Decaan

dr. J. (Jorren) Scherpenisse 

scherpenisse@nsob.nl

070-302 4948

Opleidingsmanager

Marise van 't Wout

wout@nsob.nl

070-3024910

Deze Wintercourse is bedoeld voor strategen, bestuurders, directieleden, adviseurs, beleidsmakers en onderzoekers van planbureaus en adviesraden die werken aan lange termijn opgaven. We kiezen bewust voor een brede groep deelnemers om elkaar vanuit diverse perspectieven te verrijken.