Blog: Verlangen naar uniformiteit frustreert goed bestuur

Begin juli trakteerden de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de zorgsector op het ‘Kader goed bestuur’. Hoogleraren Paul Frissen en Pauline Meurs betogen waarom het niet aan de externe toezichthouders is normen voor goed bestuur op te leggen en wat er niet deugt aan de geformuleerde normen.

Lees hier de blog op zorgvisie.nl

 

Paul Frissen is decaan en bestuursvoorzitter van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB), en hoogleraar Bestuurskunde aan Tilburg University.

Pauline Meurs is hoogleraar Bestuur van de gezondheidszorg aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en wetenschappelijk directeur van het Erasmus Centrum voor Zorgbestuur.

Beiden zijn actief als toezichthouder in de zorg.

Deel dit artikel via TwitterLinkedInFacebook