Interview Paul Frissen – ‘‘liberalen moeten heel precies zijn wanneer de staat wel of niet moet interveniëren’’

De populariteit van overheidsbeleid gericht op gedragsverandering is de afgelopen jaren sterk toegenomen. Er wordt wel gesproken van de ‘Gedragsoverheid’ die een beeld heeft van hoe mensen zich moeten gedragen. Volgens bestuurskundige Paul Frissen, verbonden aan de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB), schiet het denken over gedragsbeïnvloeding door. Er moet juist meer oog zijn voor de vrijheden van burgers en beter worden nagedacht over welke normatieve opvattingen over gedrag we de samenleving willen opleggen. Zeker onder liberalen.

Interview door Daniël Boomsma en Laura Spoelman voor de Mr. Hans van Mierlo Stichting en maakt onderdeel uit van het onderzoek naar de Risico-averse overheid. 

Lees het hele artikel hier.

Deel dit artikel via TwitterLinkedInFacebook