Mpa jaarcongres: transitiedenken en 30 jaar mpa!

Op vrijdag 8 maart j.l. vond het jaarlijkse MPA alumnicongres plaats. Zo’n 130 alumni en fellows van de opleiding waren aanwezig om elkaar weer te zien, voor nieuwe ontmoetingen en voor een mooi inhoudelijk programma.

In de middag stond het thema ‘transities en toekomst’ centraal. Prof.dr. Martijn van der Steen gaf een lezing over het sturen in tijden van transitie onder het motto #hoedan. Om transities te realiseren is er volgens Van der Steen ruimte nodig voor maatschappelijke zelfsturing, maar is op een aantal thema’s ook een overheid nodig die vanuit autoriteit stevige, centrale besluiten durft te nemen. Prof.dr. René ten Bos, Denker des Vaderlands, plaatste de energietransitie in het perspectief van het Antropoceen. Dit vergt volgens Ten Bos een holistische kijk op de samenhang tussen ecologische en sociaal-economische veranderingen die in deze tijd optreden. Dit roept wel de vraag op in hoeverre deze problematiek gepolitiseerd kan worden. Tot slot gaf Kees Vendrik van de Triodos Bank, en voorzitter van de Klimaattafel Elektriciteit, een interessante inkijk in de totstandkoming van het Klimaatakkoord en de kansen en uitdagingen van de komende periode.

Naast het inhoudelijke programma stonden we uitgebreid stil bij het 30-jarige bestaan van de MPA. Beide grondleggers van de MPA kwamen hierbij aan bod. In de middag ging Roel in ’t Veld in gesprek met een panel van alumni en ’s avonds gaf Uri Rosenthal een dinner speech. Daarnaast deelden vele alumni en fellows van de MPA hun ervaringen met de MPA in zelf opgenomen filmpjes, die in onderstaande compilatie hebben geresulteerd:

 

Deel dit artikel via TwitterLinkedInFacebook