Nieuwe publicatie - Actuele kwestie, klassieke afweging

Titelblad essay

Binnen de overheid, het Parlement, maar ook in de samenleving, raakt men er steeds meer van doordrongen dat zich een derde industriële revolutie voltrekt. Digitalisering verandert, transformeert, onze wijze van samenleven ingrijpend en stelt politiek, bestuur en ambtenarij voor nieuwe vragen.

In dit essay onderzoeken we hoe de huidige governance van het Nederlands digitaliseringsbeleid wordt ervaren en waar mogelijk ruimte zit voor verbetering en versterking richting de toekomst.

Download hier de publicatie.

Deel dit artikel via TwitterLinkedInFacebook