Nieuwe publicatie - Afwachten en anticiperen

Afwachten en anticiperen

De digitale en de fysieke wereld lopen steeds vaker door elkaar heen: op TikTok worden eettentjes aangeprezen, en in de winkelstraten ontstaan vervolgens lange rijen. Digitalisering brengt de mensheid veel goeds, maar tegelijkertijd brengt het nieuwe vragen met zich mee: het biedt zowel oplossingen als problemen. Ook in Nederlandse steden zien we dat terug: flitsbezorgers voorzien bijvoorbeeld in een bepaalde behoefte, maar brengen ook (nieuwe) problemen en ongemakken voor bijvoorbeeld de leefbaarheid in wijken met zich mee.

De vraag hoe met een ontwikkeling als digitalisering om te gaan is een actuele kwestie, maar ook een klassieke afweging: wie is eigenaar, wie is verantwoordelijk? In dit essay reflecteren Georgina Kuipers, Christiaan van der Kaaij, Henk den Uijl, Valerie Frissen en Jorgen Schram op die vraag wie of wat eigenlijk waar verantwoordelijk voor is als het gaat om het beheer van het digitale publieke domein in een stad – in dit geval Amsterdam. Aan de hand van vier Amsterdamse cases (deel- en platformeconomie, deelmobiliteit, flitsbezorging en darkstores en zorgplatformen) laten de auteurs zien dat er een paradox besloten ligt in het optreden van de gemeente. Die paradox staat niet in de weg, maar dient juist gekoesterd en nader uitgewerkt te worden in de vormgeving van beleid voor digitalisering in het publieke domein.

Klik hier voor het essay.

Deel dit artikel via TwitterLinkedInFacebook