Nieuwe publicatie - Bijdrage aan essaybundel BZK 'Impuls voor een sterke lokale democratie?'

Essaybundel 'Impuls voor een sterke lokale democratie?'

Met het einde van het programma Democratie in Actie in zicht, vroeg het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een aantal experts te reflecteren op de opbrengsten van het programma. Dit resulteerde eind 2021 in de publicatie van de essaybundel Impuls voor een sterke lokale democratie? Reflectie na vier jaar Democratie in Actie.

In het essay van Georgina Kuipers en Martin Schulz staan vragen rond behoud, borging en doorwerking van resultaten centraal. Wat is er bekend uit vergelijkbare programma’s wat hieraan een positieve bijdrage levert? In hun bijdrage aan de essaybundel bouwen zij voort op het essay Experimenteren en Opschalen dat de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur in 2020 publiceerde.  In elk van de bijdragen aan de essaybundel komen zowel de mogelijke winstpunten van het programma als eventuele kritische kanttekeningen en leerpunten voor de toekomst aan de orde.

Bekijk en download hier de essaybundel.

Deel dit artikel via TwitterLinkedInFacebook