Nieuwe publicatie - Een toekomstbestendige topmanagementgroep

NSOB | Nieuwe publicatie - Een toekomstbestendige topmanagementgroep

De afgelopen jaren heeft Bureau Algemene Bestuursdienst (Bureau ABD) een nieuwe visie op publiek leiderschap ontwikkeld en een stevig onderbouwde benadering voor werving, selectie en management development geïmplementeerd. Tegelijkertijd is er de zorg bij betrokkenen binnen en buiten Bureau ABD en in het overleg van Secretarissen-Generaal (SGO) dat het aantal beschikbare kandidaten voor topmanagementfuncties nu en in de toekomst afneemt. In opdracht van Bureau ABD voerde de NSOB onderzoek uit naar de aantrekkelijkheid van topposities bij de Rijksoverheid. In dit rapport wordt ingegaan op de factoren die van invloed zijn op het aantal beschikbare kandidaten voor deze topposities, om voorbereid te zijn op het toekomstige behoud en de doorstroom van kwalitatief goede kandidaten ten behoeve van een duurzame topmanagementgroep (TMG).

Dit onderzoek is in opdracht van Bureau ABD uitgevoerd door dr. Myrte Ferwerda, Esmé Cartens en Eline van Schaik van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB) in samenwerking met prof. dr. Caspar van den Berg, hoogleraar Global and Local Governance aan de Rijksuniversiteit Groningen. Het rapport is op 7 februari jl. aangeboden aan de Tweede Kamer. Het rapport kunt u hier lezen: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2019/11/12/een-toekomstbestendige-topmanagementgroep

Deel dit artikel via TwitterLinkedInFacebook