Nieuwe publicatie: Een waterschap voor het waterbeheer van de toekomst

NSOB 2023 Een waterschap voor het waterbeheer van de toekomst

Dit essay is een reflectie op een proces van strategie als gedeelde betekenisgeving door de waterschappen. Dat gesprek kreeg vorm in een strategie-expeditie met een afgevaardigde van elk waterschap. In de aanloop naar die verkiezingen in maart 2023 voerden de waterschappen met elkaar een strategisch gesprek over de uitdagingen die er op waterschappen afkomen, over de kansen die er liggen en over de onzekerheden die er zijn. Ze zijn in gesprek gegaan over hoe waterschappen, vanuit hun sleutelrol in het veilig, leefbaar en veerkrachtig houden van Nederland, zich het beste zouden kunnen organiseren en profileren. Om met dit gesprek de publieke waarde waar ze voor staan ook in een sterk veranderende tijd te blijven realiseren. Lees hier het volledige essay.

Deel dit artikel via TwitterLinkedInFacebook