Nieuwe publicatie - kennis in meervoud

Voorpagina essay kennis in meervoud

‘De juiste kennis op de juiste plek’ is een veelgehoorde ambitie bij de opgavegerichte aanpak van maatschappelijke vraagstukken. Het ministerie van IenW werkt hieraan in toenemende mate samen met anderen, waardoor de kennisbehoefte op regionaal en decentraal niveau toeneemt. In dit essay verkennen we welk soort kennis past bij een opgavegerichte manier van werken aan maatschappelijke vraagstukken en welk type kennisontwikkeling en -deling daarvoor nodig zijn. 

We brengen structuur aan in de verschillende spanningen, niveaus en perspectieven van en voor goede kennis bij opgavegericht werken door deze te sorteren langs vier verschillende dimensies: multi-contextueel, multi-disciplinair, multi-level (meerlaags) en multi-horizonaal (meerdere tijdhorizonnen beslaand). Beleidsmakers kunnen de inzichten die dit oplevert meenemen bij het ontwerpen van kennisarrangementen en het inrichten van een kennisinfrastructuur rondom vraagstukken.  

Download hier de publicatie 

Deel dit artikel via TwitterLinkedInFacebook