Nieuwe publicatie - Kwaliteitsafspraken in het MBO

Kwaliteitsafspraken in het MBO

In 2014 heeft het ministerie van OCW kwaliteitsafspraken gemaakt met onderwijsinstellingen om het middelbaar beroepsonderwijs een kwaliteitsimpuls te geven, en in 2019 is een nieuwe generatie van start gegaan. In deze directe één-op-één afspraken schuilt een ambitie om instellingen ruimte te geven om eigen kwaliteitsplannen te ontwikkelen. Als gevolg zijn er nieuwe verhoudingen ontstaan. Download hier de publicatie. 

Deel dit artikel via TwitterLinkedInFacebook