Nieuwe publicatie - Leren van doen

NSOB | essay Leren van doen

Sinds februari 2018 wordt er samengewerkt binnen het Interbestuurlijk Programma (IBP) aan tien grote maatschappelijke opgaven. Het IBP was voor de betrokken partijen een gedurfde poging om rondom strategische thema’s werkelijk en vanaf de basis te werken en denken als één overheid. Vanuit deze ambitie ontstond een sterk regionaal perspectief. De centrale idee daarbij is dat maatschappelijke vraagstukken geen generieke en abstracte fenomenen zijn, maar dat ze bij uitstek gesitueerd, specifiek en daarmee ook gevarieerd zijn. Vraagstukken spelen altijd op een plaats en kennen op verschillende plaatsen een ander inhoudelijk accent. In dit essay kijken we naar de lessen die te trekken zijn uit een aantal van de concrete regionale samenwerkingen binnen het IBP. Download hier de publicatie.

Deel dit artikel via TwitterLinkedInFacebook