Nieuwe publicatie - Oog voor het overige

NSOB | oog voor het overige

Op verzoek van het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft de NSOB onderzoek uitgevoerd naar de totstandkoming van het incidentenoverzicht in de Rapportage Vreemdelingenketen 2018 en de wijze waarop de toenmalig staatssecretaris en Tweede Kamer hierover zijn geïnformeerd.

De onderzoekconclusie luidt dat de toenmalig staatssecretaris en ook de Tweede Kamer in mei 2019 weliswaar onvolledig zijn geïnformeerd over de totstandkoming van het incidentenoverzicht, maar dat er in deze casus geen sprake is van opzettelijk foutief informeren.

Deze casus is niet uniek, in die zin dat er kwesties spelen die ook op vele andere plekken binnen en buiten het ministerie aan de orde zijn. In dit rapport analyseren de onderzoekers daarom ook in bredere zin op de praktijk van tellen – om de complexiteit die achter een schijnbaar overzichtelijke tabel in een rapport schuil gaat inzichtelijk te maken. Verder staan in het onderzoek vier invalshoeken centraal die kunnen helpen duiden waarom het in deze casus zo is gelopen: mensenwerk, ambtelijke professionaliteit, organisatorische voorzieningen en de politieke context. 

De belangrijkste aanbeveling die volgt uit dit onderzoek is om de vier invalshoeken op de casus en verdiept inzicht in de praktijk van tellen te benutten om te reflecteren op andere dossiers zoals deze binnen het ministerie. Dat kan helpen voorkomen dat afwegingen die weliswaar bewust worden gemaakt desondanks soms toch niet de bedoelde gevolgen hebben.

Download hier het rapport. 

Deel dit artikel via TwitterLinkedInFacebook