Nieuwe publicatie - Overleg in Beweging

Overleg in Beweging

Hoewel pas sinds 2018 wordt gesproken over het Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving (OFL), moeten we voor de oprichting van wettelijk vastgesteld overleg tussen overheid en samenleving terug naar 1992. Binnen het OFL komen de verschillende perspectieven op wat ‘goed’ overleg is samen, inclusief mogelijke spanningen die bestaan tussen de verschillende perspectieven. Het zijn spanningen die in de opzet van het instituut zijn ingebouwd en die de geschiedenis van het OFL de afgelopen dertig jaar hebben gekleurd. Daarbij komen steeds vragen aan de orde als:

  • Waar staat het OFL en van wie is het?
  • Wat is overleg en hoe gaat dat?
  • Waarover gaat het overleg en wat is daarvan de begrenzing?

In dit essay reflecteren we langs verschillende lijnen op die spanningen en gaan we na hoe het OFL in verschillende periodes op uiteenlopende manieren met deze spanningen is omgegaan. Alvorens we dat doen gaan we eerst nader in op de historische wortels van het OFL en de spanning die daarin is ingebakken, eigenlijk al sinds de oprichting ervan.

Download hier de publicatie

 

Deel dit artikel via TwitterLinkedInFacebook