Nieuwe publicatie - Samenhang vraagt sturing

NSOB (2021). Samenhang vraagt sturing

De energietransitie is veel meer dan kolencentrales uit, windmolens aan. Als we de klimaatdoelstellingen willen halen, moeten er expliciete keuzes worden gemaakt voor de manier waarop we de energietransitie gaan organiseren. Dit constateren de Nederlandse School voor Openbaar bestuur (NSOB) en Alliander in een gemeenschappelijke publicatie over sturing in tijden van energietransitie.

Het essay ‘Samenhang vraagt sturing’ richt zich op de vraag welke lessen we kunnen trekken uit eerdere transities in het licht van de energietransitie. De doelen zijn helder: In 2030 moet onze CO2-uitstoot met 49%  verminderd zijn. Dit betekent de verduurzaming van anderhalf miljoen bestaande woningen, een duurzame elektriciteitsproductie van 70%, afkomstig uit zon en wind, en de overschakeling van vervoer en industrie op elektriciteit in plaats van fossiele brandstoffen. De uitdaging voor het komende decennium is hoe we dit gaan uitvoeren.

Download hier de publicatie.

Deel dit artikel via TwitterLinkedInFacebook