Nieuwe publicatie - Trends in organiseren: een signalement van overheidsorganisaties van de toekomst

Voorkant essay 'Trends in organiseren'.

In dit essay wordt gereflecteerd op trends in organiseren, die in het domein van de Belastingdienst relevant zijn. Op basis van een literatuurstudie is gekeken wat internationaal genoemde trends en ontwikkelingen zijn die het organiseren van overheidsorganisaties de komende periode zullen beïnvloeden (en dat deels al doen). Er is bewust gezocht naar de randen van het debat over het organiseren van overheidsorganisaties en overheidsdiensten, met als doel padafhankelijkheid in het denken te voorkomen. In het essay wordt een zestal thema’s besproken: adaptief bestuur, digitale overheid, operationele excellentie, 21st century skills, opgavegericht werken en autocratisering. Het zijn een zestal thema’s die als spiegel kunnen dienen voor de Nederlandse Belastingdienst, maar ook voor andere overheidsorganisaties. In het essay worden handvatten geboden om meervoudig te kijken en verder op zoek te gaan naar inspiratie, spiegels en confronterende ideeën buiten de eigen organisatie, over de grenzen en buiten de comfort zone.

Download hier de publicatie.

Deel dit artikel via TwitterLinkedInFacebook