Nieuwe publicatie 'Van bureaucraat tot grenswerker'

NSOB | nieuwe publicatie: Van bureaucraat tot grenswerker

De secretaris heeft vaak een zichtbaar onzichtbare rol. Hij doet belangrijk werk, maar laat zich er niet op voorstaan. Hij is dienstbaar. Tot op heden is er dan ook weinig onderzoek gedaan naar de rol van secretaris.

In ‘Van bureaucraat tot grenswerker’ verkennen de auteurs de vraag hoe een raad van toezicht van een hogeschool voldoende onafhankelijke secretarisondersteuning voor zichzelf organiseert en op welke wijze de ondersteuning van de secretaris van belang is voor de professionalisering van de raad van toezicht. De auteurs presenteren een denkraam en een concreet instrument voor secretarissen en raden van toezicht om in goed gesprek invulling te geven aan de secretarisrol. Ook voor secretarissen in andere sectoren, zoals zorg, onderwijs of woningbouwcorporaties, en die niet alleen voor de raad van toezicht werken, maar bijvoorbeeld voor de raad van bestuur, kan het essay inspiratie bieden om over de eigen rol na te denken.

Download hier de essay.  

Deel dit artikel via TwitterLinkedInFacebook