Nieuwe publicatie - Vorm geven aan verschil

Voorkant essay Vorm geven aan verschil

De dualisering van het gemeentebestuur is inmiddels twintig jaar geleden ingevoerd. Onder het dualisme worden, net als voorheen onder het monisme, alle gemeenten op dezelfde manier bestuurd. Dat is wonderlijk als we bedenken dat politiek meervoudig is: wat in Lelystad werkt, kan in Tilburg misschien niet en wat in Groningen politiek passend wordt geacht, kan in Maastricht onbespreekbaar zijn. Iedere gemeente heeft haar eigen politieke geschiedenis, cultuur en constellatie. In dit essay beargumenteren de auteurs dat het bij de aard van lokale politiek in Nederland past om na een periode van dualisme meer ruimte te krijgen en te bieden voor pluralisme in keuzes voor inrichting en werkwijzen. Van monisme en dualisme naar pluralisme in de lokale politiek.

Download hier de publicatie 

Deel dit artikel via TwitterLinkedInFacebook