Pop up bijeenkomst - ‘Schaal maken’ - op 21 november 2022

NSOB | Pop up bijeenkomst ‘Schaal maken’ -  op 21 november 2022

De vijfde Pop-up bijeenkomst staat gepland op maandag 21 november met als thema: ‘Schaal maken’.

De vijfde Pop-up bijeenkomst staat gepland op maandag 21 november met als thema: ‘Schaal maken’.

In en om organisaties gebeuren prachtige dingen op allerlei plekken; lokale praktijken die vaak bredere bekendheid en verdere verspreiding verdienen. Van wijken die swingen, een opleiding die enorm inspireert tot een fraai voedselbos in jouw streek. Vaak is het nog niet zo makkelijk om die gesitueerde praktijken ook elders te laten landen. En eigenlijk roept alleen al zo’n term meteen ongemak op: wat bedoel je dan met ‘landen’? Uitrollen, repliceren, afkijken, doorleren, opschalen, inbedden, besmettelijk maken?

In de literatuur wordt bijvoorbeeld wel eens gesproken over de pilotparadox: dat het telkens weer tolereren van iets nieuws (en dus ‘leuks’) soms eigenlijk vooral bedoeld is om het oude zoveel mogelijk in stand te laten… Even tijdelijk en plaatselijk anders doen dus, maar met als intentie om elders en later juist alles hetzelfde te houden.  Daarmee is meteen ook duidelijk dat ‘schaal maken’ niet alleen een kwestie is van opbouwen maar ook van afbreken; niet alleen draait om het mooie nieuwe ideeën en praktijken die je bijleert, maar ook om het afleren en doorbreken van hoe het nu gebruikelijk is.

In deze pop-up bijeenkomst willen Hans Vermaak en Mark Van Twist samen verkennen hoe kwesties rond ‘schaal maken’ zich manifesteren bij vrijmoedig vernieuwen. Kunnen we hier de juiste woorden voor vinden? Zijn er praktijken te benoemen die hier inzicht in bieden en werkzame principes te herleiden die hierachter schuilgaan? Hoe werkt dat bij het werken aan opgaven die niet alleen meerschalig, maar ook nog eens meervoudig en meersoortig zijn? Genoeg knagende vragen zonder pasklaar antwoord om samen weer met de nodige vrijmoedigheid te verkennen…

Kijk voor aanmelden en voor meer informatie bij: https://www.nsob.nl/opleidingen/opleidingsaanbod/pop-reeks-vrijmoedig-vernieuwen De vijfde bijeenkomst staat gepland op maandag 21 november 2022. Aanmelden is mogelijk t/m 3 oktober 2022.

**************************************************************************

Idee van de pop up reeks

Stel je bij een pop up bijeenkomst een fysiek treffen voor van een dag bij de NSOB met andere vrijmoedige vernieuwers en met ons: Hans Vermaak en Mark van Twist.

Per keer staat tijdens zo een pop up bijeenkomst een bijzonder thema centraal dat aansluit bij kwesties die wij zelf in onderzoek- en advieswerk tegen komen en die we graag samen met anderen verder willen verkennen. Het zijn altijd thema’s die raken aan complexe opgaven. Alleen daarom al is het denken erover nooit ‘af’ – ook voor onszelf niet.  Dit maakt het verloop van de pop up bijeenkomsten (ook voor ons) niet geheel voorspelbaar, al is het ontwerp wel steeds op maat.

De pop up reeks is opgezet voor mensen die zich net als wij druk maken over complexe opgaven, daar met enig succes in hun eigen omgeving aan werken en die graag leren om dat nog krachtiger te doen. Deze mensen kunnen af en toe een rustige ontmoeting en stevige kost wel gebruiken. Met stevige kost bedoelen we ideeën die recht doen aan de complexiteit van ons werk. En met een rustige ontmoeting bedoelen we een moment weg van de dagelijkse drukte, voor een onderzoekend gesprek om die stevige kost te relateren aan de eigen ervaring.

Deel dit artikel via TwitterLinkedInFacebook