Seminar Leren Institutionaliseren

Seminar Leren Institutionaliseren

PBL en de NSOB organiseerden op 15 januari 2021 een online seminar over een gezamenlijk essay dat eind 2020 is uitgebracht. Het essay genaamd Leren Institutionaliseren: reflecties bij het leren door de Rijksoverheid in de deal-aanpak stond centraal in het seminar.

Het seminar begon met een gesprek tussen moderator Ruben Maes en twee auteurs van het essay, Eva Kunseler (PBL) en Martin Schulz (NSOB), over de conclusies van hun onderzoek naar leren in deal-aanpakken. Kunseler schetst dat in deal-aanpakken het 'leren door te doen' centraal staat. Er wordt continue geleerd, maar het leren is ook heel toevallig. In het essay bieden wij een denkraam voor het organiseren van leren, zodat leren systematischer kan plaatsvinden. Door lessen terug te voeren naar je organisatie en je collega’s kan een meer volwassen en professionele aanpak ontstaan. Schulz geeft aan dat leren nodig is om gezamenlijk prestaties te kunnen leveren. Terwijl verantwoording nu nog vaak domineert – denk aan verantwoordingsdebatten in de Kamer – zijn nieuwe instituties nodig om het leren te verankeren in netwerkende manieren van werken. Leerdebatten zouden een mooi alternatief kunnen zijn.

Het volledige seminar is hier terug te kijken. U kunt het essay hier vinden.

Deel dit artikel via TwitterLinkedInFacebook