A.F.S.
Andrea
Frankowski
MSc
onderzoeker / opleidingsmanager
070 3024936
Andrea Frankowski

A.F.S. (Andrea) Frankowski MSc is onderzoeker en opleidingsmanager bij de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur. Daarnaast is zij promovendus bij Tilburg University, waar zij onderzoek doet naar partnerships in de zorg: netwerken waarin het ministerie van VWS, instellingen en andere betrokkenen samenwerken om de zorg te verbeteren. Tevens is zij bestuurslid van de Vereniging voor Bestuurskunde en verbonden aan VeRS, een kennisring van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving.  

Publicatie portfolio

Omgaan met verlies in transities

Voorbij een focus op koplopers

Dit essay gaat voorbij aan een focus op koplopers alleen, die met name een grote rol spelen in de opbouw naar 'het nieuwe'. Door juist aandacht te besteden aan afbouw, komt verlies waarmee transities evengoed gepaard gaan in beeld. We reflecteren op de vraag wat het voor de overheid betekent om passend om te gaan met verlies en de weerstand die daar soms bij komt kijken.

Thema's
Strategie en toekomst

Kwaliteitsafspraken in het MBO

In 2014 heeft het ministerie van OCW kwaliteitsafspraken gemaakt met onderwijsinstellingen om het middelbaar beroepsonderwijs een kwaliteitsimpuls te geven, en in 2019 is een nieuwe generatie van start gegaan. In deze directe één-op-één afspraken schuilt een ambitie om instellingen ruimte te geven om eigen kwaliteitsplannen te ontwikkelen. Als gevolg zijn er nieuwe verhoudingen ontstaan.

Thema's
Sturen in netwerken

Eigenaarschap in het passend onderwijs

In dit essay reflecteren we op de vraag hoe eigenaarschap in het passend onderwijs versterkt kan worden, door het passend onderwijs te bezien vanuit het perspectief van een ‘common’: een collectieve voorziening die voor iedereen (binnen de doelgroep) toegankelijk is, maar waarbij tegelijkertijd sprake is van rivaliserend gebruik. Door passend onderwijs te zien als een gezamenlijke, te delen

De leraar aan tafel

Hoe het ministerie van OCW kan bijdragen aan lerarenbetrokkenheid in beleid

Een essay over lerarenbetrokkenheid in beleid.

Thema's
Politiek en bestuur

De kunst van het akkoord

Strategische stappen voor het sturen met akkoorden

Akkoorden, pacten, deals en convenanten: in het openbaar bestuur wordt er in toenemende mate mee gewerkt.

Thema's
Strategie en toekomst