A.F.S.
Andrea
Frankowski
MSc
senior onderzoeker / opleidingsmanager
070 3024936
A.F.S. (Andrea) Frankowski MSc

A.F.S. (Andrea) Frankowski MSc is onderzoeker en opleidingsmanager bij de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur. Daarnaast is zij promovendus bij Tilburg University, waar zij onderzoek doet naar partnerships in de zorg: netwerken waarin het ministerie van VWS, instellingen en andere betrokkenen samenwerken om de zorg te verbeteren. Tevens is zij bestuurslid van de Vereniging voor Bestuurskunde en verbonden aan VeRS, een kennisring van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving.  

Publicatie portfolio

Samenwerken in een brede coalitie

Acht lessen over de totstandkoming van de Werkagenda mbo en het Stagepact

Publicatiejaar
2024
Auteur(s)
Wiljan Hendrikx, Andrea Frankowski, Robin Hill, Jessie Samwel
Thema's
Strategie en toekomst
Sturen in netwerken

De (on)begrensde menselijke maat

Publicatiejaar
2023
Auteur(s)
Marije Huiting, Wiljan Hendrikx, Henk den Uijl, Andrea Frankowski, Martin Schulz, Paul Frissen, Martijn van der Steen
Thema's
Politiek en bestuur
Strategie en toekomst

Omgaan met signalen

Naar een handelingsperspectief voor overheden

Publicatiejaar
2022
Auteur(s)
Martijn van der Steen, Andrea Frankowski, Laura Schröer, Jorren Scherpenisse, Nancy Chin-A-Fat
Thema's
Strategie en toekomst

Kennis in meervoud

Kennis voor de opgavegerichte aanpak van maatschappelijke problemen

Publicatiejaar
2021
Auteur(s)
Martijn van der Steen, Andrea Frankowski

Tussen staat en menselijke maat

Handhaving in de sociale zekerheid

Publicatiejaar
2021
Auteur(s)
Andrea Frankowski, Henk den Uijl, Wiljan Hendrikx, Paul Frissen, Marije Huiting
Inclusief podcast
Inclusief podcast