A.F.S.
Andrea
Frankowski
MSc
onderzoeker / opleidingsmanager
070 3024936
Andrea Frankowski

A.F.S. (Andrea) Frankowski MSc is onderzoeker en opleidingsmanager bij de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur. Daarnaast is zij promovendus bij Tilburg University, waar zij onderzoek doet naar partnerships in de zorg: netwerken waarin het ministerie van VWS, instellingen en andere betrokkenen samenwerken om de zorg te verbeteren. Tevens is zij bestuurslid van de Vereniging voor Bestuurskunde en verbonden aan VeRS, een kennisring van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving.  

Publicatie portfolio

Eigenaarschap in het passend onderwijs

In dit essay reflecteren we op de vraag hoe eigenaarschap in het passend onderwijs versterkt kan worden, door het passend onderwijs te bezien vanuit het perspectief van een ‘common’: een collectieve voorziening die voor iedereen (binnen de doelgroep) toegankelijk is, maar waarbij tegelijkertijd sprake is van rivaliserend gebruik. Door passend onderwijs te zien als een gezamenlijke, te delen

De leraar aan tafel

Hoe het ministerie van OCW kan bijdragen aan lerarenbetrokkenheid in beleid

Een essay over lerarenbetrokkenheid in beleid.

Thema's
Politiek en bestuur

De kunst van het akkoord

Strategische stappen voor het sturen met akkoorden

Akkoorden, pacten, deals en convenanten: in het openbaar bestuur wordt er in toenemende mate mee gewerkt.

Thema's
Strategie en toekomst

Effectief sturen met multi-level governance

Snel en slim schakelen tussen schalen

In dit essay beschrijven we de manier waarop meerlaags werken aan maatschappelijke vraagstukken werkt en gaan we in op de uitdagingen die zich daarbij voordoen, aan de hand van Frequently Asked Questions (FAQ's). 

Thema's
Sturen in netwerken