A.P.
Petra
Ophoff
MSc
onderzoeker/opleidingsmanager
070 3024923
Petra Ophoff

Petra Ophoff is als onderzoeker en opleidingsmanager verbonden aan de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur en betrokken bij diverse onderzoeks- en opleidingstrajecten. Zij studeerde aan de Universiteit Utrecht en rondde daar haar research master Bestuurskunde af met een onderzoek naar het succes van het Leger des Heils.

Publicatie portfolio

Taal voor Transitie

Een reflectie op de sturing van het RES-proces

De overheidssturing die nodig is voor de realisatie van de energietransitie is deels ondergebracht in een regionale aanpak: de Regionale Energie Strategie (RES)-aanpak. In dit essay reiken we de taal aan voor het gesprek over wat de RES’en precies proberen te bereiken en welke verschillende elementen van een ‘goede transitie’ daarbij met elkaar moeten worden verenigd.

Thema's
Strategie en toekomst

Leren van doen

Ervaringen met samenwerken in het IBP

Sinds februari 2018 wordt er samengewerkt binnen het Interbestuurlijk Programma (IBP) aan tien grote maatschappelijke opgaven. Het IBP was voor de betrokken partijen een gedurfde poging om rondom strategische thema’s werkelijk en vanaf de basis te werken en denken als één overheid. In dit essay kijken we naar de lessen die te trekken zijn uit een aantal van de concrete regionale samenwerkingen

Thema's
Sturen in netwerken

Onderzoek alles, behoud het goede

Herwaardering van het verenigingsmodel

Steeds meer scholen die vanouds een vereniging waren stappen over op het stichtingsmodel. Is dit wel een goed idee? In dit essay wordt door de auteurs een pleidooi gehouden de vereniging te bewaren, herwaarderen en herijken, en wordt betoogd dat de vereniging van grote waarde is voor de kwaliteit van de maatschappelijke democratie.

Thema's
Politiek en bestuur

Innoveren in waarde(n)

Organiseren van opwaartse dynamiek bij de interdepartementale Commissie Rijksvastgoed

In dit essay verkennen we - op verzoek van de Interdepartementale Commissie Rijksvastgoed - de ontwikkeling naar een sturingspraktijk die minder op waarde (financieel-economisch) en meer op waarden (sociaal-maatschappelijk) is gebaseerd. We verkennen hoe deze beide op het eerste gezicht strijdige logica's te verenigen zijn en we schetsen een strategie om op innovatieve manier zowel maatschappelijk

Thema's
Strategie en toekomst

Tussen fasen

Het organiseren van de faseovergang bij het onderwijsprogramma Leren Loont!

In dit essay laten we zien dat het bij een onderwijsprogramma als Leren Loont! niet alleen gaat over een nieuwe fase die wordt ingezet, in de zin van een toestand die wordt opgevolgd door een volgende toestand, maar dat het ook gaat over bewegingsovergangen: van de ene dynamiek die zich doorzet in een andere.

Thema's
Strategie en toekomst