A.P.
Petra
Ophoff
MSc
onderzoeker/opleidingsmanager
070 3024923
Petra Ophoff

Petra Ophoff is als onderzoeker en opleidingsmanager verbonden aan de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur en betrokken bij diverse onderzoeks- en opleidingstrajecten. Zij studeerde aan de Universiteit Utrecht en rondde daar haar research master Bestuurskunde af met een onderzoek naar het succes van het Leger des Heils.

Publicatie portfolio

Omgaan met onvoorspelbaarheid

Een bestuurskundige reflectie op gemeentelijke post-COVID-19 herstelplannen

Veel gemeenten zijn de afgelopen maanden, toen het coronavirus nog volop ons leven bepaalde, al gestart met nadenken over hoe de fase na de coronamaatregelen eruit kan zien. De gemeentelijke herstelplannen laten een grote diversiteit zien op inhoud, proces en aanpak. De VNG heeft het NSOB gevraagd te reflecteren op een aantal reeds opgestelde plannen.

Thema's
Strategie en toekomst

Samenhang vraagt sturing

Ontwerpdilemma's voor sturing in tijden van de energietransitie

De energietransitie is veel meer dan kolencentrales uit, windmolens aan. Als we de klimaatdoelstellingen willen halen, moeten er expliciete keuzes worden gemaakt voor de manier waarop we de energietransitie gaan organiseren. Dit constateren de Nederlandse School voor Openbaar bestuur (NSOB) en Alliander in een gemeenschappelijke publicatie over sturing in tijden van energietransitie.

Thema's
Strategie en toekomst

Experimenteren en Opschalen

Hoe ministeries zoeken naar oplossingen voor maatschappelijke opgaven

Dit essay gaat over de dynamiek van experimenteren en opschalen, in de context van maatschappelijke vraagstukken. Het essay geeft inzicht in de keuzes die voorliggen als het gaat om experimenteren en opschalen en hoe experimenteren en opschalen zich tot elkaar verhouden. Er worden concepten, opties en zoekrichtingen beschreven die ontwerpers kunnen helpen om deze keuzes te maken en om strategisch

Thema's
Strategie en toekomst

Leren Institutionaliseren

Reflecties bij het leren door de Rijksoverheid in de deal-aanpak

Opgavegericht werken vraagt samenwerking van actoren die met elkaar in staat zijn de problemen aan te pakken. Dit werken in netwerken is inmiddels een geaccepteerde, hele normale, manier van werken geworden, al ligt hier voor de overheid nog steeds een flinke leeropgave.

Thema's
Sturen in netwerken

Verhoudingen Verhelderen

Onderzoek naar het functioneren van de welzijnsorganisaties van Xtra en het samenspel met de gemeente Den Haag

Op verzoek van de gemeente Den Haag en de Raad van Bestuur van Xtra heeft de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur een onderzoek verricht naar het functioneren van de welzijnsorganisaties van Xtra en het samenspel met de gemeente Den Haag.