A.P.
Petra
Ophoff
MSc
onderzoeker/opleidingsmanager
070 3024923
Petra Ophoff

Petra Ophoff is als onderzoeker en opleidingsmanager verbonden aan de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur en betrokken bij diverse onderzoeks- en opleidingstrajecten. Zij studeerde aan de Universiteit Utrecht en rondde daar haar research master Bestuurskunde af met een onderzoek naar het succes van het Leger des Heils.

Publicatie portfolio

Onderzoek alles, behoud het goede

Herwaardering van het verenigingsmodel
Steeds meer scholen die vanouds een vereniging waren stappen over op het stichtingsmodel. Is dit wel een goed idee? In dit essay wordt door de auteurs een pleidooi gehouden de vereniging te bewaren, herwaarderen en herijken, en wordt betoogd dat de vereniging van grote waarde is voor de kwaliteit van de maatschappelijke democratie.
Thema's
Politiek en bestuur

Innoveren in waarde(n)

Organiseren van opwaartse dynamiek bij de interdepartementale Commissie Rijksvastgoed
In dit essay verkennen we - op verzoek van de Interdepartementale Commissie Rijksvastgoed - de ontwikkeling naar een sturingspraktijk die minder op waarde (financieel-economisch) en meer op waarden (sociaal-maatschappelijk) is gebaseerd. We verkennen hoe deze beide op het eerste gezicht strijdige logica's te verenigen zijn en we schetsen een strategie om op innovatieve manier zowel maatschappelijk
Thema's
Strategie en toekomst

Tussen fasen

Het organiseren van de faseovergang bij het onderwijsprogramma Leren Loont!
In dit essay laten we zien dat het bij een onderwijsprogramma als Leren Loont! niet alleen gaat over een nieuwe fase die wordt ingezet, in de zin van een toestand die wordt opgevolgd door een volgende toestand, maar dat het ook gaat over bewegingsovergangen: van de ene dynamiek die zich doorzet in een andere.
Thema's
Strategie en toekomst

Wie neemt de schuld?

Over de aanpak van problematische schulden in Den Haag
De gemeente Den Haag heeft de afgelopen jaren in samenwerking met een grote groep maatschappelijke partijen ge√ęxperimenteerd met nieuwe aanpakken voor mensen met problematische schulden. In dit essay kijken we hoe het Schuldenlab070 het organiserend vermogen van de verschillende betrokken partijen heeft gemobiliseerd.
Thema's
Sturen in netwerken